Yhtymävaltuuston kokous 15.6.2020
Valtuusto kokousti koronatilanteen vaatimilla turvaetäisyyksillä. Yleisöllä oli mahdollisuus seurata kokousta suorana verkossa.

Kustannusten kasvu saatiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Sosterissa hyvin hallintaan vuonna 2019. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta vain 0,2 %, eli vajaa 300 000 euroa. Kasvu on sairaanhoitopiirien yleiseen kulukehitykseen verraten erittäin maltillista.

Sosterin vuoden 2019 toimintakulut olivat yhteensä 185,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 81,6 miljoonaa euroa. Palvelujen ostoihin, joita ovat mm. ostot muista sairaaloista, käytettiin rahaa 75,5 miljoonaa euroa. Talousarvio alittui kaikilla tulosalueilla. Kuntayhtymän taloudenpidossa ei muodostu yli- tai alijäämää, joten jäsenkunnat saivat tilinpäätöksen yhteydessä hyvitystä yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.

– Kaiken kaikkiaan tulosalueilla ollaan oltu kustannustietoisia ja taloutta on hoidettu hyvin. Kiitos henkilöstölle ja johdolle hyvästä tuloksesta, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys sanoo.

– Toimintaa ja kustannuksia tarkasteltiin kriittisesti kaikilla tulosalueilla vaarantamatta kuitenkaan asiakkaiden ja potilaiden hoitoa ja palveluiden saatavuutta, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoo.

Esimerkkeinä sopeuttamistoimista Pesonen mainitsee erikoissairaanhoidossa tehdyt osastomuutokset ja palvelukriteereiden tiukentamisen sosiaalipalveluissa. Kotihoito ja palveluasuminen myös yhdistettiin samaan toimintayksikköön. Toiminnallisten muutosten vuoksi käytiin useat yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2019 aikana. Valtuutetut nostivat vahvasti esille koko henkilöstön tekemän arvokkaan työn vaikeina aikoina.

– Kulujen nousu on ollut todella maltillista, mikä on merkittävä onnistuminen koko henkilöstöltä, samoin kuin asiakastyytyväisyys, joka oli viime vuonna yli 90 prosenttia, valtuutettu Mikko Sairanen (Kok.) sanoi Kokoomuksen, Vihreiden ja Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossaan.

Valtuuston kokous lähetettiin suorana verkkolähetyksenä koronatilanteen vuoksi

Koronatilanteen vuoksi kokous lähetettiin yleisölle verkossa suorana lähetyksenä. Lähetys on katsovissa tallenteena osoitteessa www.sosteri.fi/kokoukset tai suorassa verkko-osoitteessa https://youtu.be/5UVzD0nlQlw

Valtuuston pöytäkirjat ja esityslistat http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1183

Lisätietoja
Ahti Myllys, yhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, 044 417 4100