Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vahvisti talousarviomuutoksen vuodelle 2021. Kuntayhtymäjohtajan rekrytointi etenee, sillä valtuusto hyväksyi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan uudet kelpoisuusvaatimukset.

Tilinpäätöksessä 2020 kuntayhtymän ulkoisten kulujen toteuma oli 99,3 % ja ulkoisten tuottojen toteuma oli 99,2 %. Koska kuntayhtymässä ei perussopimuksen mukaisesti muodostu yli- tai alijäämää, saivat jäsenkunnat, myös ympäristöterveydenhuollon palveluja ostavat Juva ja Puumala, tilinpäätöksen yhteydessä kuntalaskutuksessa hyvitystä yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus alitti arvioidun 2,8 miljoonalla eurolla.

Sosterin valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (kok.) totesi, että tilinpäätöstiedot ovat mukavaa kuultavaa.

– Kiitos henkilöstölle, koko sille 1700 hengelle, joka on sopeutunut toimimaan myös koronapandemian aikana. Kiitos myös johdolle ja hallitukselle nopeasta reagoinnista talouden käänteisiin jo hyvissä ajoin tilinpäätösvuoden aikana, Myllys sanoi.

Koronapandemia hiljensi etenkin maaliskuusta 2020 eteenpäin ennalta suunniteltua toimintaa ja näkyi näin asiakasmaksu- ja kuntalaskutuottojen alenemana. Kuntalaskutushintoja nostettiin tämän vuoksi kahdesti. Myöhemmin valtiolta saatiin tukea koronan aiheuttamiin kustannuksiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

– Viime vuosi oli meillä ja muuallakin erikoinen koronan vuoksi. Lisäksi sairaalan säilyttämisen eteen tehtiin paljon edunvalvontatyötä. Tätä työtä tarvitaan edelleenkin meiltä kaikilta, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi sanoi.

– Hallituksen puolesta kiitän luottamuksesta ja yhteistyöstä. Näinä vaikeina aikoina on ollut tärkeää, että hallitus, valtuusto, henkilöstö ja johto ovat hitsautuneet yhteen ja tehneet hyvää yhteistyötä, myös sairaalan säilyttämisessä. Samalla palaute kuntalaisilta palveluista on ollut poikkeuksetta hyvää. Tätä työtä tarvitaan hallinnolta edelleen myös tulevaisuudessa, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) sanoi.

Valtuutetut kiittivät henkilöstöä hyvästä työstä vuoden aikana

Tilinpäätökseen liittyen valtuusto käsitteli henkilöstöraportin ja tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Puheenvuoroissa nostettiin esille myös henkilöstön jaksaminen.

– Koko koronapandemian hoito – testaaminen, jäljittäminen, rokottaminen ja tiedottaminen ovat sujuneet hienosti. Samalla jaksaminen on ollut tiukoilla. Henkilöstön riittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, myös jäsenkuntien on tämä tiedostettava, valtuutettu Markku Valjakka (sdp.) sanoi.

Valtuutettu Mikko Sairanen (kok.) kiitti hyvin laaditusta henkilöstöraportista ja summasi puheenvuoroissaan työntekijäjärjestöjen lausuntoja raportista.

– Työolot ovat hyvällä mallilla, valtavia pulmia ei näytä olevan. Viestintä on sekä sisällä että ulospäin hyvin toimivaa. Henkilöstön saatavuusvaikeudet ja samalla eläköitymisten ja irtisanoutumisten määrä tuovat haasteita, tämä pulma ei ole vain Sosterin, vaan on valtakunnallinen, Sairanen sanoi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, sulkavalainen Hilkka Virtanen (sdp) kiitti henkilöstöä yhteistyöstä kuluneen neljän vuoden aikana.

– Olemme saaneet tutustua yhteisöön, jossa alueemme ihmisistä pidetään hyvää huolta niin fyysisesti kuin henkisestikin. Olemme tutustuneet työyhteisöön, jossa puhalletaan yhteiseen hiileen, kannetaan huolta toinen toisistaan ja ollaan tarvittaessa valmiina venymään yhteisen tavoitteen eteen, Virtanen kuvasi, ja kiitti lämpimästi tuesta, jota tarkastuslautakunta on työssään saanut eri tahoilta Sosterissa.

Tilinpäätösvuonna isoja asioita olivat myös uudisrakennus ja sen rakentamisen eteneminen vahvassa myötätuulessa. Sosterin vuoden 2020 toimintakulut – ja tuotot ovat tulosalueittain nähtävillä pöytäkirjassa, kuten myös liitteenä koko tilinpäätös sekä henkilöstöraportti ja arviointikertomus.

Vuodelle 2021 hyväksyttiin talousarviomuutos

Talousarviomuutos tarvittiin, sillä mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tehty sekä toiminnallinen että organisaation muutos. Toiminnalle on luotu uusi kustannuspaikka ja uusi mielenterveyden ja riippuvuuksien osasto sijoittuu perusterveydenhuollon tulosalueelle. Osasto aloitti toimintansa 31.5.2021. Talousarviomuutoksessa on otettu huomioon myös, että ulkoisten kulujen arvioidaan pienentyvän hoidossa, vammaispalveluissa ja kotihoidossa vuodelle 2021 yhteensä 842 062 euroa tehdyn kehittämistyön ansiosta.

Hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaminen

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että sote-lakien saatua hyväksynnän väliaikaisen toimielimen puheenjohtajana toimii vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi varajäsenenään johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän ja Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän esittämän väliaikaisen toimielimen kokoonpanon.

Kuntayhtymäjohtajan haku avataan uusilla kelpoisuusvaatimuksilla

Valtuusto päätti, että kuntayhtymäjohtajaksi valittavalta vaaditaan kelpoisuusehtona yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä kokemus kunnallishallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa sekä terveydenhuollon johtotehtävissä. Kuntayhtymäjohtajan haku tullaan avaamaan uusilla kelpoisuusehdoilla mahdollisimman pian.

Lisätiedot

Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=4