valtuutettuja

Kuva: Valtuutettu Kent Nyman (Kd.) kättelemässä valtuutettu Anne Herttuaista (Kesk.) ennen kokouksen alkua.

Perusterveydenhuolto ja tukipalvelut ovat arvion mukaan jäämässä alle talousarvion. Vastaavasti erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa on ennakoitavissa jonkin verran ylitystä. Lisämäärärahan tarve jää 1,8 miljoonaan euroon. Kuntayhtymävaltuusto kokoontui 12.11.2019.

Sosterin vuoden 2019 talousarvion toteumaennustetta on arvioitu syyskuun talouden toteuman perusteella.

Arviointia tehdään siitä lähtökohdasta, että riittävätkö muilla tulosalueilla käyttämättä jääneet määrärahat erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen lisämäärärahatarpeen katteeksi.

Sosiaalipalveluiden ylitysarvio on tulosalueella tehdyn arvion mukaan noin 2,7 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidossa lisämäärärahaa tarvitaan noin 83 000.

– Sosiaalipalveluissa etenkin kotihoidossa, asumispalveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa palveluita on käytetty enemmän, kuin mitä osattiin viime vuonna varautua. Erikoissairaanhoidossa lisämäärärahan tarve johtuu siitä, että hengitystukiyksikkö siirtyy sosiaalipalveluiden tulosalueelta erikoissairaanhoidon tulosalueelle, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoi.

– Sairaanhoitopiirissä on pystytty kohtuullisen hyvin hillitsemään paineita, joita sote-kustannusten nousulle on. Esimerkiksi muuhun erva-alueeseen verrattuna Sosterissa talousarvion ylitys on maltillinen, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys sanoi.

Sosterissa on pidetty tiukkaa kulukuria ja tehty monia säästötoimenpiteitä. Näin ollen muilla tulosalueilla käyttämättä jääneet määrärahat paikkaavat vajetta niin, että lisämäärärahan tarve jää lopulta yhteensä noin 1,8 miljoonaan euron. Korotus on yhteensä 1,3 prosenttia Sosterin alkuperäiseen talousarvioon.

Puheenvuoroissa nousi esille palveluiden tarpeellisuus

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron mukaan lisäkustannukset ovat perustellut.

– Nämä ovat hyvin tärkeitä palveluita kuntalaisille, ja hyvä, että niitä on saatu. On hyvä, että ylityksiä pystytään kattamaan myös muilta tulosalueilta, savonlinnalainen valtuutettu Mikko Sairanen (Kok.) sanoi.

Julkisessa keskustelussa esillä olleeseen Sosterin kalleuteen puheenjohtaja Ahti Myllys otti myös lyhyesti kantaa.

– Kun sairaanhoitopiiri on pieni kooltaan, toiminta tulee väistämättä per asukas kalliimmaksi. Tälle me emme voi mitään. Mutta samalla on huomioitava, että esimerkiksi omalla sairaalalla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus, se tuo alueelle työpaikkoja, verotuloja ja ostovoimaa.

Myllyksen mukaan ilman omaa palvelutuotantoa hyvät vaikutukset aluetaloudelle menetettäisiin ja lakisääteisesti tarjottavat palvelut jouduttaisiin samalla ostamaan kuntalaisille muualta.

Sosterin valtuusto hyväksyi talousarvion muutoksen vuodelle 2019 päätösehdotuksen mukaisesti.

Päihdekuntoutus puhutti valtuutettuja

Valtuutetuista sekä sulkavalainen Leila Virta (Kok.) että Kent Nyman (Kd.), ottivat esille päihteiden käyttäjien tilanteen. Asia tuli esille arviointikertomuksen 2018 kommenttien ja selvitysten käsittelyn yhteydessä.

– Päihtyneiden paikka ei ole keskussairaalan päivystyksessä silloin, kun he eivät tarvitse lääketieteellistä hoitoa. Pahimmillaan he häiritsevät henkilökuntaa ja muita asiakkaita, Virta sanoi.

– Päihdeongelmainen tarvitsisi paikan minne mennä, sekä lisäksi henkistä ja fyysistä sekä tarvittaessa myös sielullista kuntoutusta, jotta hän pääsisi jaloilleen, Nyman kertoi kokemuksestaan päihdeongelmaisten kanssa työskentelystä.

Sosterin perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen kertoi, että päivystyksessä käy hyvin monenlaisessa tilanteessa olevia päihtyneitä.

– Heillä on monenlaisia tarpeita. Osa tarvitsee päivystyksellistä lääketieteellistä hoitoa, osalla ei ole muita ongelmia kuin päihtymys, eikä paikkaa minne mennä. Sosterin päihdepalvelukeskukseen otetaan päihtyneitä sisälle myös selviämiseen, mutta kaikki eivät halua sinne tulla.

– Savonlinnassa olisi hyvä olla eri tahojen yhdessä ylläpitämä yömaja, jonne voisi mennä, ja saisi aamulla vielä aamupalan ja ohjauksen A-klinikan palveluihin, Karvanen sanoi.

Talousarviomuutoksen hyväksymisen lisäksi valtuusto käsitteli hallituksen antamat kommentit ja selvitykset arviointikertomukseen 2018 ja hyväksyi asian päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi listalla oli ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020, joka hyväksyttiin myös ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja

Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 040 065 3747
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100
Linkki pöytäkirjaan: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192880