Kuva: Viimeinen valtuuston kokous salissa tällä erää. Yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan muuttaa hallintosääntöä niin, että myös valtuuston kokoukset voidaan pitää jatkossa sähköisesti.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteisen järjestämissopimuksen. Sopimuksessa sovitaan mm. sairaanhoitopiirien välisestä työnjaosta.  

Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovitaan sairaanhoitopiirien työnjaosta, toiminnan yhteensovittamisesta ja periaatteista uusien menetelmien käyttöönotolle.

– Kaikkien erva-alueen viiden sairaanhoitopiirin näkemysten yhteensovittaminen on ollut aina vaativaa ja nyt lainsäädännön muutosten ajassa erityisen hankalaa. Pelkästään Savonlinnan keskussairaalan osalta katsottuna tämä on paras saatavissa ollut tulos. Sopimus säilyttää Savonlinnan keskussairaalassa tekonivelleikkaukset ja turvaa samalla sairaalan päivystysvalmiuden, valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (kok.) sanoo.

– Ei voi muuta kuin kiittää neuvottelijoita, jotka ovat saavuttaneet Savonlinnan kannalta mahdollisimman hyvän lopputuloksen, Markku Valjakka (sd.) sanoi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa.

– Kiitos Sosterille pitkäjänteisestä työstä. Luotamme Sosterin neuvotteluosaamiseen, ja siihen, että Sosterissa pidetään asukkaiden, kuntalaisten ja potilaiden puolta, Merja Mustonen (vihr.) sanoi vihreiden, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ryhmäpuheenpuheenvuorossa.

Järjestämissopimus tulee hyväksyä kaikkien erva-alueen sairaanhoitopiirien valtuustoissa. Sosterin valtuusto hyväksyi järjestämissopimuksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Perusterveydenhuollon uudisrakennushanke etenee rapsakasti

Perusterveydenhuollon uudisrakennusta alettiin rakentaa keskussairaalan yhteyteen vuoden 2020 huhtikuussa. Vuodelle 2020 hankkeeseen budjetoitiin 8 miljoonaa euroa. Rakentaminen kuitenkin eteni arvioitua nopeammin syksyllä 2020, koska tietyt työvaihemuutokset nopeuttivat seuraavia työvaiheita. Tästä syystä vuoden 2020 osalta investointibudjetti ylittyi 1,9 miljoonalla eurolla, nousten 9,9 miljoonaan euroon. Ylitystä ei ole huomioitu joulukuussa 2020 tehdyssä talousarviomuutoksessa. Koko rakennushankkeen kustannusarvio 27 800 000 € ei ole ylittymässä vuoden 2020 ylityksen takia.

Valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2020 talousarvion investointiosan ylityksen 1 922 996,68 €. Rakennus valmistuu ensi vuonna 2022.

Kuntayhtymäjohtajan rekrytointi etenee

Sosterin hallintosäännön mukaa viranhaltijan ilmoitus irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. Kokouksessaan valtuusto merkitsi myös tiedoksi kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaron irtisanoutumisen.

Valtuusto päätti kokouksessaan myös, että kuntayhtymäjohtajaksi valittavalta vaaditaan kelpoisuusehtona erikoislääkärin pätevyys, hyvä kokemus kunnallishallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa sekä terveydenhuollon johtotehtävissä.

Sosterin valtuusto voi kokoontua jatkossa myös etänä

Sosterin voimassa oleva hallintosääntö on mahdollistanut kaikkien muiden toimielinten paitsi valtuuston kokousten pitämisen sähköisesti.

Kokouksessa hallintosääntöä päätettiin muuttaa niin, että myös valtuuston kokoukset voidaan pitää sähköisesti ja kutsut niihin lähettää sähköisesti. Muutos on tarpeellinen covid 19 – pandemian jatkumisen vuoksi.

Lisätiedot
Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, p. 044 417 4100

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=4