Sosterin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 vuoden 2018 talousarvion. Valtuutetut kiittivät niin Sosterin henkilökuntaa kuin virkamiesjohtoa kuluneesta vuodesta.

Kuva: Valtuusto kokousti keskussairaalan C-salissa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyi Sosterin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sosterin toiminta järjestetään vuonna 2018 nyt hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Valtuuston puheenjohtajan Ahti Myllyksen esityksen mukaisesti valtuusto kävi ensi läpi talousarvion yleisesittelyn, jota seurasivat ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu sekä yksityiskohtainen käsittely pääluokittain. Kuntayhtymän strategia, talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2018-2020 hyväksyttiin käydyn keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Tulosalueittain tarkasteltuna Sosterin toiminta on ensi vuonna sisällöltään pääosin ennallaan vuoteen 2017 verraten. Palvelujen ostot ja lääkekustannukset ovat kasvaneet, mikä on huomioitu talousarviossa. Lisäksi palkkojen mahdolliseen nousuun on varauduttu henkilöstökustannuksissa. Keskittämis- ja päivystysasetukseen liittyvä, valmistelussa oleva Essoten ja Sosterin kirurgian yhteistyö järjestelyineen ei vielä sisälly talousarvioon.

Taloussuunnitelman viimeinen vuosi on 2020. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun odotetaan selviävän talousarviovuoden 2018 aikana. Talousarviovalmistelun viime vaiheessa sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan Sosterin uudisrakennushankkeelle. Keskussairaalan yhteyteen tuleva uudisrakennus parantaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä ja asiakaslähtöisyyttä. Hanke käynnistyy talousarviovuoden 2018 aikana.

Valtuusto kiitti sosterilaisia

Valtuusto oli Sosterin toimintaan tyytyväinen. Edustajista Ossi Kosonen totesi Sosterissa olevan hyvä pöhinä ja Tiina Stranden kehui hyvää kehittämisen meininkiä.

Valtuuston puheenjohtaja halusi kokouksen lopuksi välittää kiitoksen koko henkilöstölle.

Kuva: Valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys ja Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

– Puheenjohtajan roolissa ei ehdi koko Sosterin henkilöstöä tapaamaan. Teidän paikalla olevien kautta toivon, että kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvästä työstä välittyy koko henkilökunnalle, Myllys sanoi.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja julkaistaan tiistaina 12.12.2017 verkossa osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1183

Lisätietoja
Ahti Myllys, valtuuston puheenjohtaja, p. 0400 653 747
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100