Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eli Sosterin valtuusto kokousti viimeisen kerran nykyisellä kokoonpanollaan perjantaina 9.6.2017. Samalla päättyi valtuuston nelivuotiskausi. Valtuuston väistyvällä puheenjohtajalla Anja Kuuramaalla on pitkä näkemys Sosterin toimintaan.

Sosterin valtuusto 9.6.2017. Kuva: Petri Saarelainen.

Enonkoskelaisella Anja Kuuramaalla on huikea kokemus luottamustehtävissä – kaikkiaan 45 vuotta. Sosterissa hän on toiminut viimeiset kaksi kautta valtuuston puheenjohtajana, tätä ennen kaksi kautta valtuuston varapuheenjohtajana.

– Sosteri merkitsee minulle paljon. Hyvinvointi on läheinen asia jo terveydenhoitajan ammattini vuoksi. Minulle on tärkeää, että alueen ihmisten asioita hoidetaan heille parhaalla tavalla. Saan myös palautetta, etenkin enonkoskelaisilta ja savonlinnalaisilta silloin, jos asiat eivät toimi. Toki kiitosta tulee myös. Palaute on aina tärkeää, Kuuramaa sanoo.

Kuuramaa painottaa asiakkaiden kokonaisvaltaista hoitamista. Hän toivoo, että tulevaisuudessa eri vaivoja voitaisiin hoitaa mahdollisimman paljon jopa samalla käyntikerralla.

– Yksi sairaus voi vaikuttaa toiseen ja kolmanteen. Kokonaisvaltainen hoito säästää sekä yhteiskunnan että asiakkaiden kustannuksia, hän toteaa.

Valtuuston puheenjohtaja Anja Kuuramaa. Kuva: Suvi Sikstus.

Uudistamistyölle kiitosta

Kiitosta Kuuramaa antaa Sosterissa voimakkaasti eteenpäin viedylle johtamisen uudistamiselle. Perinteisestä siilojen johtamisesta on pyritty pois keskittymällä asiakkaan hoitoprosessiin.

Sosterin omien toimintojen lisäksi hoitoprosessissa otetaan myös esimerkiksi yhteistyökeskussairaalat, kolmas sektori ja kuntien palvelut. Työ on lyhentänyt hoitopolkuja ja on myös askel kokonaisvaltaisempaan hoidontarpeen tarkasteluun.

– Tässä uudistuksessa lähdettiin liikkeelle oikeasta suunnasta.  Luottamushenkilöt koulutettiin ensin Lean-ajatteluun ja prosessijohtamiseen, tämän jälkeen otettiin henkilökunta mukaan. He ymmärsivät asian ja nyt on hyvä draivi päällä – vaikka tekemistä vielä onkin, Kuuramaa sanoo.

Sotea viedään kiireellä eteenpäin

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta eli sotea Kuuramaa on seurannut alusta asti aitopaikalta.

– Tuntuu, että hallitus vetää uudistusta liian kireällä aikataululla, päätökset lykkääntyvät ja moni asia on vielä pitkälti auki. Se on hyvä, että Etelä-Savossa on yhteinen suunta ja näkemys, esimerkiksi päivystyssairaaloiden välillä. Helposti monella jo Savonlinnaan matkaa kertyy 70-80 kilometriä. Mikkeliin on siitä vielä 100 kilometriä. Eivät vanhat ja sairaat ihmiset jaksa kulkea pitkiä matkoja huonoilla teillä. On äärimmäisen tärkeää, että Savonlinnassa on päivystävä sairaala, josta voidaan tarvittaessa lähettää paremmalla kyydillä lähettää eteenpäin.

Entä sitten kun sote ja valinnanvapaus astuvat voimaan – valitseeko Kuuramaa palvelut julkiselta vai yksityiseltä puolelta?

– Kyllä minä julkisen valitsen. Koska tiedän, miten asiat siellä tehdään ja millaista hoito on.

Valtuustoa keskustelutti lähinnä henkilöstöraportti

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan muun muassa Sosterin vuoden 2016 tilinpäätöksen, henkilöstöraportin ja arviointikertomuksen.
Henkilöstöraportissa valtuustoa puhuttivat käytyjen tavoitekeskusteluiden määrä (n. 50 prosenttia henkilökunnasta), määräaikaisten työntekijöiden lukumäärä ja henkilöstön poissaolot.

Sosterista vastattiin, että huomiota on kiinnitetty samoihin asioihin. Tavoitekeskusteluita yksiköissä käydään enemmänkin, mutta kaikkia niistä ei ole merkitty nimenomaisia tavoitekeskusteluina seurantajärjestelmään. Määräaikaisuudet selittyvät pitkälti lomien, erilaisten vapaiden ja poissaolojen sijaisuuksilla. Varahenkilöyksikön toiminnalla on pystytty laskemaan lukumäärää. Henkilöstön sairauspoissalojen vähentämiseksi työterveyshuollon kanssa tehdään yhä vahvemmin yhteistyötä.

Hyvää palautetta Sosteri sai johtamisen uudistamisesta ja Jonot Pois – ajattelun eteenpäinviemisestä. Valtuusto nosti esille myös sen, että Sosteri on pystynyt palauttamaan kunnille 7,2 miljoonaa euroa toimintavuodella 2016.

Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaron ja vs. hallintojohtaja Saara Pesosen välissä valtuuston puheenjohtajat vasemmalta: Liisa Kärkkäinen (vara pj.), Anja Kuuramaa (pj.) ja Onni Ronkanen (vara pj.). Kuva: Suvi Sikstus.

Kokous 9.6.2017 oli viimeinen Sosterin valtuuston kokous tällä kokoonpanolla. Kunnat nimeävät omat edustajansa uuteen Sosterin valtuustoon, joka järjestäytyy syksyllä.

Lisätiedot:
Anja Kuuramaa, valtuuston puheenjohtaja, p. 050 538 4487
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja, p. 044 417 4100