Jaana Luukkonen ja Panu Peitsaro

Kuva: Johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen ja kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

Tänään 19.3.2020 tehdyt päätökset koskevat Sosterin kaikkia palveluja ja niillä varaudutaan pandemian vaikutuksiin.

Sosterissa on varauduttu huolellisesti koronapandemiaan jo tammikuusta lähtien. Pandemiatyötä johtavat ministeriön ohjeen mukaan perustetussa pandemiajohtoryhmässä johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen ja kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro. Pandemiapäällikkönä toimii sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Mika Erkkilä.

Pandemian torjunnasta vastaavat viranhaltijat Sosterista osallistuvat lähes päivittäin ministeriöiden, THL:n ja erva-alueen yhteisiin kokouksiin. Sosterissa tehtävät päätökset perustuvat valtakunnallisiin linjauksiin, paikallinen tilanne huomioiden.

– Pandemiajohtoryhmän suositusten pohjalta kuntayhtymän johtoryhmä linjasi tänään muutoksista, joilla on merkittävä vaikutus väestön palveluihin. Muutosten avulla turvaamme ihmisten palvelut, hoidon ja hoivan kaikissa olosuhteissa, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

– Meillä on Suomen iäkkäin väestö, ja on äärimmäisen tärkeää ottaa tilanne tosissaan. Vain näin alueemme ikäihmiset ja muut riskiryhmät saadaan suojattua mahdollisimman tehokkaasti koronavirustartunnalta, Peitsaro jatkaa.

Pandemiajohtoryhmä ohjeistaa myös Sosterin jäsenkuntia koronaepidemian torjunnassa.

Muutoksia Sosterin erikoissairaanhoitoon

Sosterin erikoissairaanhoidossa keskussairaalan päivystys jaetaan kahteen eri linjaan, infektiopotilaiden linjaan ja muiden päivystyksellistä hoitoa tarvitsevien linjaan. Tämä muuttaa päivystyksen sisäänkäyntejä. Nykyisen päivystyksen sisäänkäynti jaetaan kahtia, asiakasopasteet tulevat oville. Kuten aikaisemminkin on ohjeistettu, asiakkaiden toivotaan soittavan numeroon 116 117 ennen saapumista päivystykseen. Päivystyksen muutos vaikuttaa lääkehoitoyksikön, valvontaosaston ja leikkausosaston tilajärjestelyihin. Ajanvarauksella tehtävää leikkaustoimintaa vähennetään. Kiireelliset ja päivystykselliset leikkaukset jatkuvat.

– Ajanvaraus- ja poliklinikkakäynteihin tulee muutoksia, joista ilmoitetaan huomisesta alkaen asiakkaille, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo.

Perusterveydenhuollossa muutoksia terveysasemien vastaanottotoimintaan

Perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa muutetaan siten, että akuuttia hengitystieinfektiota sairastavat potilaat hoidetaan yhdessä toimipisteessä. Tätä varten perustetaan infektioasema Savonlinnan keskussairaalaan, I-rakennuksen pohjakerrokseen. Ajanvarauksen yhteydessä potilaalle annetaan saapumisohjeet.

Muut Sosterin terveysasemat tarjoavat hoitoa normaaliin tapaan. Toimipisteet ovat ennallaan ja myös keskitetyn ajanvarauspuhelimen numero 015 527 7112 on ennallaan. Koronaneuvontapuhelin palvelee edelleen numerossa 015 527 2700.

– Infektioasema perustetaan väestön suojaamiseksi koronavirustartunnoilta. Hoitoa tarvitsevat ottavat entiseen tapaan yhteyttä terveysaseman ajanvaraukseen, jossa hoitaja arvioi hoidontarpeen ja ohjaa oikeaan paikkaan, perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen sanoo.

Poikkeustilan vuoksi Sosteri joutuu siirtämään esimerkiksi kiireettömiä vuosikontrolleja ja ajokorttitarkastuksia myöhäisempään ajankohtaan.

Muutoksia hammashoitoon

Hammashoidossa Sosteri peruu riskiryhmiin kuuluvien kiireettömiä aikoja. Hammashoitola ottaa yhteyttä riskiryhmiin kuuluviin henkilöihin aikojen perumiseksi.

– Jos henkilö sairastaa flunssaa tai hänellä on sen tyyppisiä oireita, hoitoon ei voi tulla, Veikko Karvanen sanoo.
Hammashoitolan henkilökunta varmistaa kaikilta hoitoon tulevilta, että hoito voidaan antaa. Kiireellinen hoito annetaan tarpeen mukaan myös infektiopotilaille.

Sosiaalipalveluissa keskitytään turvaamaan välttämättömät palvelut

Sosterissa vältetään kotikäyntejä lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, vammaispalvelussa ja ikäihmisten palvelutarvearvioinneissa. Asiat hoidetaan mahdollisimman pitkälle puhelimitse tai sähköisesti. Palvelutaloissa asuvien kotilomia on rajoitettu tartuntariskin vuoksi.

– Kriittisimmät toiminnot ovat kotihoito, omaishoito ja vammaispalvelun henkilökohtainen apu, näissä pyrimme takaamaan henkilöstön riittävyyden, sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Jorma Hongisto sanoo.
Mahdollisesti koronatartunnan saava palvelutalon pitkäaikaisasukas hoidetaan palvelutalossa. Ikäihmisten päivätoiminta ja vammaisten työ- ja päivätoiminta on keskeytetty.

Vierailukielto koskee kaikkia Sosterin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä.

Lisätietoja

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 3333
Jaana Luukkonen, vs. johtajaylilääkäri, 044 417 3620
Veikko Karvanen, perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri, p. 044 417 3201
Jorma Hongisto, tulosaluejohtaja, sosiaalipalvelut, p. 044 417 5050