Palveluasumisen päällikkö Anu Koivumäki ottaa vastuun myös kotihoidon päällikön tehtävistä 1.5.2019 alkaen. Koivumäki vastaa uudessa toimenkuvassaan kotihoidosta, Sosterin oman toiminnan palveluasumisen yksiköistä, vanhainkodeista sekä perusterveydenhuollon osastoista. Koivumäki on myös asumis- ja hoivapalvelujen prosessijohtaja.

Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja (YAMK) ja viimeistelee parhaillaan terveystieteiden maisterin opintojaan Itä-Suomen yliopistossa, pääaineenaan terveyshallintotiede.

Anu Koivumäki on aloittanut sairaanhoitajana vuonna 2002, minkä jälkeen hän on toiminut Sosterissa muun muassa osastonhoitajana, tulosyksikköpäällikkönä, ylihoitajana ja palveluasumisen päällikkönä.

 

Lisätiedot

Anu Koivumäki, p. 044 417 3982, anu.koivumaki@sosteri.fi