Aloitamme toukokuussa vaiheittain päätöspöytäkirjojen eli viranhaltijapäätösten sähköisen allekirjoittaminen ja säilyttämisen.

Asiakkaalle muutos näkyy siten, että päätöksessä ei ole enää kynällä tehtyä viranhaltijan allekirjoitusta vaan teksti ”Sosterin päätöspöytäkirjat on sähköisesti allekirjoitettu”.

Ensimmäisenä vaiheessa toukokuun alusta alkaen sähköisesti allekirjoitetut päätökset  tulevat asiakkaille seuraavilta viranhaltijoilta:

  • sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto
  • perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen
  • työterveyshuollon tulosyksikköpäällikkö Taimi Lehtilä
  • hallintojohtaja Saara Pesonen
  • pääsuunnittelija Tarja Vellonen

Toukokuun loppuun mennessä menettely laajennetaan kaikkiin viranhaltijoihin pois lukien tässä vaiheessa terveystarkastajien ja valvontaeläinlääkäreiden lakipäätökset.

Sähköinen allekirjoitus tehdään VRK:n henkilökohtaisella varmennekortilla ja VRK:n sertifioidulla varmenteella. Tarvittaessa allekirjoituksen oikeellisuuden voi tarkistaa Sosterin asianhallintajärjestelmästä.