Etelä-Savon psykologiyhdistys valitsee joka toinen vuosi vuoden eteläsavolaisen psykologin. Tänä vuonna yhdistys antoi tunnustuksen Sosterin nuorisopsykiatrian psykologitiimille.

– Tunnustus tuntuu todella hyvältä. Sosterin nuorisopsykiatrian tiimiin tulee vuosittain paljon lähetteitä ja työtä on tehty todella intensiivisesti. Kaikki psykologit ovat työhönsä sitoutuneita ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koetaan äärettömän tärkeäksi. Työtä tehdään ”järjellä ja sydämellä” jokaisen nuoren yksilöllistä tilannetta kunnioittaen, psykologi Liisa Martikainen Sosterista kertoo.

– On hienoa, että Sosterin timanttiset nuorisopsykiatrian psykologit on huomioitu ”oman laatikon ulkopuoleltakin”. Vaikka resurssi on ollut valtakunnallisesti verraten kysyntään nähden niukka, on työryhmä tehnyt työtä voimiaan säästelemättä ja samalla osallistunut aktiivisesti työn ja työtapojen kehittämiseen, lasten ja nuorten yksikön ylilääkäri Maija Tuominen sekä palvelupäällikkö Sirpa Ahola-Lyytikäinen tiivistävät.

Etelä-Savon psykologiyhdistys nosti valintaperusteissaan esiin kollegiaalisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkitystä. Lisäksi yhdistys mainitsi, että Sosterin psykologitiimissä on monipuolista osaamista ja näkemyksiä nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteista ja hoidosta.

– Tiimissämme on paljon erilaista ammatillista osaamista ja voimavaroja. Nuorten tilanteet ovat usein hyvin monimutkaisia ja henkisesti kuluttavia. Tiimin keskinäinen kollegiaalinen tuki on äärettömän tärkeää työssä jaksamisen sekä ammatillisen asiantuntijuuden jakamisen vuoksi. Lisäksi on tärkeää, että jokainen tiimin jäsen voi tuoda omalla asiantuntijuudellaan lisää ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia nuorten hoitoon. Työssä jaksamista edistää myös yhteinen huumori ja mahdollisuus olla täysin oma itsensä, Martikainen sanoo.

– Yhteiset tavoitteet, kokonaisuuksia huomioiva koulutuksen suunnittelu ja kollegiaalinen tuki ovat tärkeitä raskaassa työssä jaksamisessa.  Tämän työryhmän toimintatavoissa on varmasti paljon hyvää mallinnettavaksi tulevalle hyvinvointialueelle muihinkin työryhmiin, Tuominen ja Ahola-Lyytikäinen toteavat.

Sosterin nuorisopsykiatrian psykologitiimissä työskentelee viisi psykologia. Psykologit työskentelevät osana moniammatillista tiimiä nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Tiimissä henkilövaihtuvuus on ollut vähäistä, mikä on valtakuntaan levinneen psykologivajeen keskellä harvinaista.  Tiimi kehittää nuorisopsykiatrian työtä tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti ja tiimiltä ollaan saatu hienoja kehitysideoita työn kehittämisessä.