Sosterin kotihoidon Ikääntyneiden neuvontapiste Nestorin toiminnan osaksi on otettu käyttöön Huoli-lomake. Kun ikääntyneen omaisen, läheisen, naapurin tai ystävän voinnista herää huoli, eikä asiasta rohkene keskustella ikääntyneen itsensä kanssa, voi huolensa ilmaista Huoli-lomakkeella.

Huoli-lomakkeella voi ilmaista huolensa esimerkiksi ikääntyneen toimintakyvyn alenemisesta, muistiongelmista, kodin tai henkilökohtaisen hygieniahoidon laiminlyömisestä, taloudellisesta ahdingosta tai kaltoinkohtelusta.

– Joskus tilanne on sellainen, että ei esimerkiksi tunne riittävän hyvin esimerkiksi ikääntynyttä naapuriaan, mutta huoli hänen voinnistaan on herännyt. Tällöin huolensa voi ilmaista ottamalla suoraan yhteyttä Nestoriin tai tekemällä ilmoituksen Sosterin internet-sivuilta löytyvällä Huoli-lomakkeella, palveluohjaaja Merja Muhonen Sosterin Nestorista sanoo.

Lomakkeeseen tulee antaa tiedot ikääntyneestä ilman sosiaaliturvatunnusta. Lomakkeeseen tulee lisätä myös ilmoittajan omat yhteystiedot, koska Nestorissa saatetaan tarvita kysyä lisätietoja tilanteesta. Kaikki annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti suojatun yhteyden turvin. Niitä käsittelevät vain siihen valtuutetut Nestorin palveluohjaajat.

– Aikaisemmin perhe- ja naapuriyhteisöt olivat tiiviimpiä, jolloin ikääntyneen voinnin muutokset näkyivät selvemmin. Tänä päivänä on paljon ikääntyneitä, joilla ei ole välttämättä läheisiä, jotka huolehtisivat heistä. Ei ole väärin tai kyseenalaista, jos on kiinnostunut siitä, miten iäkkäällä yksinasuvalla naapurilla sujuu, Muhonen sanoo.

Nestorin palveluohjaajat ovat yhteydessä ikääntyneeseen, josta Huoli-ilmoitus on saapunut, jos hänen tilanteensa näyttää sitä edellyttävän. Sen jälkeen tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arviointikäynti, jonka perusteella tehdään jatkotoimenpiteistä päätökset yhdessä ikääntyneen itsensä ja hänen läheisensä kanssa.

Huoli-lomake löytyy Sosterin internet-sivulta http://www.sosteri.fi/nestori tai Hyviksestä https://www.hyvis.fi/web/ita-savo. Lomaketta saa myös paperisena Nestorista ja sen voi jättää Nestorin palveluohjaajille.

Sosterin kotihoidon Ikääntyneiden neuvontapiste Nestori aloitti toimintansa helmikuussa Pääkirjasto Joelissa. Nestori tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen maksutonta neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta esimerkiksi ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvistä palveluista, harrastetoiminnasta sekä taloudellisista etuuksista. Sosterin kotihoidon palveluohjaajat ovat tavattavissa Nestorissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10 -14 välisenä aikana.

Lisätietoja

Sosterin kotihoidon palveluohjaajat Marja-Liisa Laurinmaa, Minna Luostarinen ja Merja Muhonen, Nestori puh. 044 417 2002 tai sähköpostilla nestori@sosteri.fi