Kuntayhtymävaltuusto päätti 7.3.2019 käynnistää erikoissairaanhoidon turvaamisjärjestelyt, jotka toteutetaan joko suorana ulkoistuksena tai yhteisyhtiömallilla. Taustalla ovat lainvalmistelut ja säädökset, jotka uhkaavat erikoissairaanhoidon lähipalveluita ja työpaikkoja alueella. 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Sosterissa asia on ollut käynnissä jo tammikuulta alkaen, kun kuntayhtymähallitus teki periaatepäätöksen erikoissairaanhoidon ulkoistamisesta tai yhtiöittämisestä 29.1.2019. Kuntayhtymävaltuuston yksimielinen päätös vahvistaa asian.

– Tavoitteenamme on turvata nykyiset erikoissairaanhoidon palvelut, yhteispäivystys ja työpaikat. Valtuuston päätös on vankka selkänoja järjestelyn eteenpäin viemiselle. Hallituksella on vuorostaan toimivalta varsinaisen ulkoistuksen tai yhtiöittämisen tavan valitsemisessa sekä kilpailutuksessa, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (Kok.) sanoo.

Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa kevään 2019 aikana.

Lähipalvelut takaavat asukkaiden perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumisen

Sosterin päätöksen taustalla vaikuttavat kaksi asiaa. Ensinnäkin eduskunnan käsittelyssä olevat sote-lait.

– Maakuntavalmistelussa ei ole osoitettu, mikä on Itä-Savon alueen terveydenhuoltoverkosto ja keskussairaaloiden työnjako. Myös järjestämisen ja tuottamisen hallintopaikat ovat auki. Epävarmuus velvoittaa meitä toimiin Itä-Savon alueen väestön erikoissairaanhoidon palvelujen ja työpaikkojen turvaamiseksi, sanoo Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (Kesk.)

Nousiaisen mukaa huolta aiheuttavat myös maakunnan todennäköisesti riittämättömät resurssit. Alueen väestöpohja, pitkät etäisyydet, vesistöisyys ja ikääntyneen väestön palvelutarve edellyttävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ja erikoissairaanhoidon sairaalaa. Myös kesäaikaan kaksinkertaistuva väkiluku asettaaoman vaatimustasonsa palveluille.

– Keskussairaalan nykyinen toimintamalli vastaa alueen palvelutarpeita. Mikäli erikoissairaanhoidon palvelut menetettäisiin, väestö joutuisi ambulanssi- ja taksiralliin. Työpaikkoja menetettäisiin suoraan 400–500. Alueen elinvoimalle, verotuloille ja ostovoimalle menetykset olisivat paljon enemmän, ja vaikutus olisi myös ammattikorkeakoulun ja toisen asteen hoitoalan koulutuksen pysyvyyteen Savonlinnassa, Nousiainen toteaa.

Toinen syy on valtakunnallisesti jo voimassa oleva päivystys- ja keskittämisasetus, joka säätää vähimmäismääristä tietyille leikkauksille. Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella ja Etelä-Savon maakunnan sisällä sairaaloiden välisestä työnjaosta ei ole ponnisteluista huolimatta päästy sopimukseen. Vahvat yksityiset kumppanit mahdollistaisivat Nousiaisen mukaan merkittävän leikkausten määrän kasvun.

Keskussairaala halutaan säilyttää yhteispäivystävänä sairaalana

Jos sote-lait tulevat voimaan, Savonlinnan keskussairaalan palvelut olisivat uuden maakunnan päättäjien käsissä. Niin kauan kun Savonlinnan keskussairaalan asemaa ei ole kirjattu lakiin nimenomaan yhteispäivystystä toteuttavana sairaalana tai nyt käsiteltäviä turvaamistoimia ei olisi tehty, sen nykyinen asema ei olisi turvattu.

– Tietenkin meitä huolettaa se, että selvitykset uusien maakuntien päätösvallan jakaantumisesta näyttävät suuntautuvan hyvin keskuskaupunkikeskeisiksi. Niin on myös Etelä-Savossa, jolloin samaan aikaan kun päätetään uuden maakunnan palvelurakenteesta tai talous vaatii säästöjä, ei muilla seutukunnilla, kuten Savonlinnan seutukunnallakaan ole kovin suurta päätösvaltaa, Nousiainen sanoo.

Sosterin kuntayhtymähallitus käsittelee erikoissairaanhoidon järjestelyä kevään 2019 kokouksissaan ulkoistusvalmistelun edetessä.

Lisätietoja
Ahti Myllys, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 040 065 3747
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301

Linkki kokouksen pöytäkirjaan: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192802

Faktoja Sosterista

– manner-Suomen pienin sairaanhoitopiiri
– tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja, mukaan lukien eläinlääkintä ja terveysvalvonta
– jäsenkunnat Enonkoski, Savonlinna, Rantasalmi ja Sulkava
– ympäristöterveydenhuollossa eli eläinlääkinnässä ja terveysvalvonnassa mukana myös Juva ja Puumala
– Savonlinnan keskussairaala ja yhteispäivystyspalvelut 24/7
o Päivystyksessä käyntejä on 75 vuorokaudessa, joista erikoissairaanhoitoa vaativia käyntejä 45
o Avokäynnit erikoissairaanhoidossa 74 200 vuonna 2018
o Keskussairaalassa hoitopäiviä 35 300 ja hoitojaksoja 7 800 vuonna 2018
o Leikkaussalissa tehdään noin 3000 toimenpidettä vuosittain, joista kirurgian erikoisalan toimenpiteitä noin 2000.
o Erikoissairaanhoidossa ja tukipalveluissa työskentelee 750 henkilöä, ilman sairaalatoimintoja näistä noin 500 katoaa
o Savonlinnasta matkat muihin päivystäviin sairaaloihin eivät ole saavutettavissa tavoiteajassa:
 Mikkelin keskussairaala, Mikkeli, 103 km
 Pohjois-Karjalan keskussairaala, Joensuu, 144 km
 Etelä-Karjalan keskussairaala, Lappeenranta, 162 km
 Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio, 156 km
– Selättänyt perusterveydenhuollon lääkärivajeen ja kirinyt nopeaan hoitoonpääsyyn sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, www.sosteri.fi/hoitoonpaasy
– Lääkäriliiton laatupalkintofinalisti tammikuussa 2019