Kirjoitus on julkaistu Uusi-Saimaa -lehdessä 9.9.2020

Johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen ja kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

Asiakkaan edun pitää olla lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa

Tuleva SOTE-uudistus on herättänyt alueella paljon huolta ja epätietoisuutta. Osasyynä on varmaan julkisuudessa käyty värikäs keskustelu. Sosteria syytetään milloin neuvotteluhaluttomuudesta, milloin katteettomista puheista ja itsepäisyydestä.

Haluamme tuoda esiin Sosterin keskeisen näkökulman ja tavoitteen SOTE-uudistuksessa. Se on selvä ja yksinkertainen, turvata alueen väestölle ja jokaiselle asiakkaalle parhaat sosiaali- ja terveyspalvelut myös tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaationa ei meillä voi muuta tavoitetta ollakaan. Sen eteen ovat tehneet töitä niin viranhaltijat kuin luottamusmiesjohto jo useamman vuoden ajan. Ulkopuoliset toimijat ovat yrittäneet sekoittaa tilannetta liittämällä mukaan asioita, joilla ei ole mitään tekemistä alkuperäisen tavoitteen kanssa.

Kyse on siis siitä, miten saamme taattua oikea-aikaisen ja laadukkaan hoidon terveyskeskustasolla, sosiaalipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa, sekä sujuvat hoitoketjut vaativaan erikoissairaanhoitoon, silloin kun sitä tarvitaan. Meille on ollut selvää jo pitkään, että yksinään Sosteri ei pysty tulevaisuudessa tavoitetta täyttämään vaan tarvitaan vahva ja luotettava yhteistyökumppani ja -alue, jossa kantokyky on turvattu tulevaisuudessakin. Jo edellisellä hallituskaudella koetimme löytää ratkaisua selvittämällä yhteistyömahdollisuuksia Etelä-Savossa, niitä ei kuitenkaan löytynyt riittävästi. Tilanne on muuttunut väestönkehityksen kannalta vielä huonompaan suuntaan ja on selvää, että Etelä-Savon väkimäärä ei tulevaisuudessa kahdelle keskussairaalalle riitä. Terveydenhuoltolain mahdollisista muutoksista ja niiden antamasta takuusta puhuminen tässä vaiheessa on harhaanjohtamista, niitä ei ole näköpiirissä. Eikä se toisi yhtään ainoaa uutta asukasta alueelle.

Tulevaisuuden kannalta kriittinen tekijä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö ja sen sitouttaminen työskentelemään alueella pitkäjänteisesti. Kukaan toimija ei ole luvannut eikä voi taata meille jatkossakaan osaavia lääkäreitä ja hoitajia, mutta toki meillä on paremmat mahdollisuudet onnistua haastavassa rekrytoinnissa, kun olemme osa yliopistosairaanhoitopiiriä. Pystymme hyödyntämään niin lääkäri- kuin hoitajakoulutusta ja saamme ainakin mahdollisuuden vastata jatkuvaan henkilöstötarpeeseen. Etelä- Savon sairaalat ovat yhdessäkin liian pieniä ja tarpeiltaan samankaltaisia pystyäkseen tekemään molempia hyödyttävää yhteistyötä esimerkiksi tiettyjen erikoislääkäreiden hankinnassa.

Samaa koskee myös mm. paljon puhuttuja tekonivelleikkauksia. Etelä-Savon alueella tehdään n. 700-750 tekonivelleikkausta vuodessa ja keskittämisasetuksessa vaadittu alaraja on noin 600 tekonivelleikkausta/yksikkö vuodessa. Jokainen ymmärtää, ettei näistä riitä jaettavaksi toimenpiteitä kahdelle sairaalalle niin, että asetuksen vaatimus täytettäisiin. Eli nämä jouduttaisiin toisessa toimipisteessä lopettamaan eikä tarvita kahta arvausta kummassa sairaaloista, missään Essoten neuvotteluehdotuksessa ei ole tarjottu tai luvattu yhdenkään tekonivelleikkauksen tai minkään muunkaan keskittämisasetuksen 7 § mukaisen toimenpiteen siirtymistä Savonlinnaan. Sosterissa tämä veisi n. 20 % kirurgisista leikkauksista ja vastaavasti, koska leikkaussali- ja päivystysvalmius on turvattava, jäljelle jääneiden toimenpiteiden hinta nousisi merkittävästi. Tätä emme vastuullisina toimijoina halua. Ja vaikka keskittämisasetusta määrien osalta jossain vaiheessa tarkistettaisiin alaspäin, se ei toisi alueelle yhtään sen enempää leikattavaa ja kustannuspaine jatkuisi osaltamme kestämättömänä. Pohjois-Savon SOTE-alueeseen kuuluminen toisi meidän yhteen KYS:n kanssa ja edes mahdollistaisi leikkausmäärien kasvun tulevaisuudessa ja järkevän, molempia palvelevan työnjaon.

Sosterissa tärkein arvo on asiakas. Tämän arvon eteen olemme systemaattisesti kehittäneet palveluitamme yhdessä koko henkilöstömme kanssa. Pääsy hoitoon on meillä nopeaa ja asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin viimeksi elokuussa Savonlinnan, Punkaharjun ja Enonkosken terveysasemilla, jossa 95 prosenttia asiakkaista kertoi olleensa palveluun tyytyväisiä. Asiakkaan etu on myös meidän perimmäinen lähtökohtamme siinä, miksi haluamme rakentaa Itä-Savon alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluja yhdessä Pohjois-Savon kanssa. On turhaan maalattu uhkakuvia, että toimivat hoitoketjumme katkeavat ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä rapautuu, jos sote-maakuntamme on Pohjois-Savo. Miksi? Se on kiinni meistä toimijoista ja oikeasta halusta rakentaa toimiva yhteistyöverkko. Olemme osoittaneet jo yli kymmenen vuoden ajan pystyvämme toimimaan yhdessä SOTE-organisaationa ja tästä kokemuksesta ja osaamisesta ollaan Pohjois-Savossa kiinnostuneita.

Asiakkaan etu on kiistatta erikoissairaanhoidon ja päivystyksen säilyttäminen Savonlinnassa. Kuka tahansa meistä voi tarvita päivystyksellistä apua mihin kellon aikaan tahansa ja silloin on tärkeää saada apua läheltä ja nopeasti. Aina ei täällä tehty hoito tai toimenpide riitä vaan tarvitaan vaativaa erikoissairaanhoitoa. Silloin reitin sinne on paras olla suora ja sujuva. Tätä olemme harjoitelleet KYS:n kanssa jo vuosikymmeniä ja se toimii asiakkaan kannalta hyvin. Tämän haluamme Sosterissa edelleenkin pitää toimintamallina – asiakas ensin. Erikoissairaanhoidon alasajolla – jos se Savonlinnan kohdalla toteutuu – on paljon dramaattisia vaikutuksia kuntalaisten hoitamiseen ja terveyteen ja turvallisuuteen.

Sosterin tavoite on siis koko ajan ollut – ja on jatkossakin – taata asiakkaillemme parhaat mahdolliset palvelut. Niin yksinkertaista se on. Sen vuoksi olemme yhdessä jäsenkuntiemme kanssa jo vuosi sitten tehneet päätöksen suuntautumisesta kohti Pohjois-Savon sote-aluetta. Sitä päätöstä ei tässä vaiheessa ole syytä muuttaa. Se on myös meidän kantamme terveydenhuollon ammattilaisina.

Panu Peitsaro
kuntayhtymäjohtaja

Jaana Luukkonen
johtajaylilääkäri

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri