Puheenjohtajat

KUVA: Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat kuntayhtymäjohtajan kanssa yhteiskuvassa kokouksen jälkeen. Kuvassa vasemmalta hallituksen II-varapuheenjohtaja Leila Virta, hallituksen I-varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen, valtuuston II-varapuheenjohtaja Marja Laitinen, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, valtuuston I-varapuheenjohtaja Esa Lappalainen, valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys.

Sosteri alkaa keväällä ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä osana uuden strategiansa mukaista tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Hallitus vahvisti myös mm. asiakasmaksut vuodelle 2020. Erityisesti hallitus halusi kiittää henkilöstöä jaksamisesta epävarmassa sote-tilanteessa.

Kuntayhtymähallitus kokoontui syyskauden viimeiseen kokoukseen 17.12.2019. Erityisesti hallitus halusi kiittää henkilöstöä jaksamisesta ja innostuksesta kehittää työtään edelleen epävarmasta tilanteesta huolimatta.

– Syksy, kuten koko kulunut vuosi on ollut monivaiheinen. Lämpimät kiitokset henkilöstölle hyvin hoidetuista tehtävistä, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoi.

Talous- ja henkilöstöpalveluissa kumppaniksi Monetra Pohjois-Savo Oy

Monetra Pohjois-Savo Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluja. Kuntayhtymähallitus hyväksyi yhtiön ja Sosterin välisen palvelusopimuksen, joka
tulee voimaan 1.3.2020. Sosteri hankkii yritykseltä jatkossa mm. palkanlaskenta-, kirjanpito-, ostolasku- ja asiakas- ja potilaslaskutuspalvelut.

Sosterin Hallintojohtajan Saara Pesosen mukaan Sosterin työntekijöistä 12 siirtyy liikkeenluovutuksella Monetra Pohjois-Savo Oy:n palvelukseen 1.3.2020 alkaen. Asiassa on käyty yt-neuvottelut.

– Sopimus- ja yt-neuvottelut käytiin hyvässä ja eteenpäin katsovassa hengessä. Työ tehdään sopimuksen astuttua voimaan Savonlinnassa edelleen. Tavoittelemme toimintavarmuutta ja palvelujen kehittymistä sekä ajan myötä kustannustehokkuutta, Pesonen sanoo.

Sosteri ostaa palveluja ”As is” periaatteella, mikä tarkoittaa, että palveluiden sisältöön ei sopimuksen voimaan astuessa haeta muutoksia. Sosteri on aiemmin merkinnyt itselleen yrityksen osakkeita ja on näin sidosyksikkö-asemassa yritykseen.

Omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2020 alkaen

Hallitus vahvisti omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2020 alkaen. Palkkioihin tulee 2,05 %:n korotus vuoteen 2019 verrattuna. Palkkiot ja niiden korotukset määräytyvät lakien perusteella. Sosteri maksaa Enonkosken ja Savonlinnan omaishoidon palkkiot.

1.1.2020 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat seuraavat:
• alin maksuluokka 408,09 €/kk
• keskimmäinen maksuluokka 625,72 €/kk
• ylin maksuluokka 878,69 €/kk
• harkinnalla päätettävä ylin hoitopalkkio 1314,34 €/kk
• sijaishoidon palkkio 89,57 €/vrk ja 44,79 € alle vuorokauden kestävä sijaishoito.

Maksuluokka määräytyy hoidettavan palvelutarpeen, hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan. Palvelutarve tarkistetaan asiakaskohtaisesti vuosittain ja aina omaishoidon tuen myöntämisen yhteydessä.

Sosiaali- ja asiakasmaksut vahvistettiin vuodelle 2020

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävä 20,60 euron käyntimaksu pysyy ennallaan, mutta maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä aikaisemman kahden sijasta.

Yleinen käytäntö Suomessa on, että lääkärin vastaanotto perimään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. Näin ollen Sosterissa siirrytään nyt yleiseen käytäntöön. Muilta osin asiakasmaksut ovat ennallaan.

Sosiaali- ja asiakasmaksut vahvistaa valtioneuvosto lakien ja säädösten perusteella ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Kuntayhtymähallituksen kaikki asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192848

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100