Kuntayhtymähallitus päätti kokouksessaan päihdekuntoutuskeskuksen kuntalaskutushinnoista ja ilmoituslehtien valitsemisesta.

Kuntayhtymähallitus muutti päihdekuntoutuskeskuksen kuntalaskutushintoja johtuen toiminnan väliaikaisesta muutoksesta. Hintojen muutos tulee voimaan 1.9.2017 lukien.

Sosterin päihdekuntoutuskeskuksessa tuotetaan katkaisuhoitoa ja kuntoutusjaksoja alkoholi- ja huumeriippuvaisille asiakkaille. Päihdekuntoutuskeskuksen toiminta on ollut kesäkuun 2017 lopulta lähtien väliaikaisesti hajautettuna Sosterin käytössä oleviin eri yksiköihin aiempien tilojen sisäilmaongelmien vuoksi.

Hajautuksen vuoksi asiakaspaikkamäärä on väliaikaisesti laskenut kahdestatoista kolmeen. Kuntoutuspaikkojen vähenemisen vuoksi kuntoutuksen ostopalveluita on jouduttu lisäämään ja hintoja joudutaan nostamaan. Tavoitteena on, että kaupunki korjaa tilat sairaanhoitopiirille tulevaan käyttöön alkuvuoteen 2018 mennessä.

Kuntayhtymähallitus päätti myös ilmoituslehtien valitsemisesta. Kuntayhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että valtuuston kokouksista annetaan tieto julkaisemalla kokouskutsu ja asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista sairaanhoitopiirin virallisella ilmoitustaululla, sähköisessä tietoverkossa sekä sanomalehdissä kokouspaikka ja -aika ilmoituksin seuraavasti:
• Sanomalehti Itä-Savo
• Rantasalmen Lehti
• Sulkavan Lehti

Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä lisäksi jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Sosterin kuntayhtymähallitus kokoontui nykyisellä kokoonpanollaan viimeistä kertaa.

– Vaalikausi, jota on jatkettuna istuttu, on ollut rakentava ja hyvä. Sosterin asioita on viety hyvässä hengessä eteenpäin, ja meillä on ollut ilo olla tukemassa viranhaltijoita heidän tekemässään työssä, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoi.

Sosteri kiittää hallituksen ja valtuuston jäseniä hyvästä yhteistyöstä.

Kuntayhtymähallituksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172579

Lisätiedot:
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333