Kokouksessaan kuntayhtymähallitus päätti lisäksi kotihoidon palveluiden kilpailutuksista ja käsitteli Suomen kestävän kasvun (RRF) avustuspäätöksen Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Kokouksen alussa Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi kertoi katsauksessaan hyvinvointialueen valmistelusta.

– Etelä-Savon hyvinvointialuejohtajaksi on viime viikolla valittu Santeri Seppälä. Seuraava vaihe on hyvinvointialueen toimialajohdon rekrytointi sekä hyvinvointialueen hallinnon järjestelyt, strategiatyö ja talousarvioprosessin käynnistäminen, Tavi kertoi.

Tavin mukaan sairaalapalveluiden valmistelutilanteesta on tullut paljon kysymyksiä.

– Kysytty on esimerkiksi sitä, mitä tarkoittaa yksi sairaalaorganisaatio. Se tarkoittaa, että koko alueella on kaksi toiminnallista sairaalayksikköä, molemmat yhteisen johdon alla. Päivystävät sairaalat ovat sekä Savonlinnassa että Mikkelissä, ja niiden yhteinen johto jakaa resurssit yksiköihin, Tavi sanoi.

Ympäristöterveydenhuollon siirto Savonlinnan kaupungille 1.1.2023

Sosterin hallitus päätti siirtää ympäristöterveydenhuollon Savonlinnan kaupungille 1.1.2023 alkaen. Savonlinnan kaupunki, Juvan, Enonkosken, Sulkavan, Rantasalmen ja Puumalan kunnat ovat laatimassa sopimusta ympäristöterveydenhuollon, eli terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän järjestämisestä. Kuntayhtymähallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon henkilöstön siirtosopimuksen ja sopimusluonnoksen liikkeen luovutuksesta.

Siirtyvät henkilöt on todettu yhteistoimintaneuvottelussa. Hen­ki­lös­tön siirtohetki on 1.1.2023.

− Hyvässä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa pyrimme osaltamme siihen, että palvelut toimivat saumattomasti myös siirtymän yli ja siitä eteenpäin, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen toteaa.

− On tärkeää myös muistaa ja muistuttaa tässä vaiheessa, että luovutushetkellä 1.1.2023 henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Savonlinnan kaupungin palvelukseen, Härkönen lisää.

Sosteri ja muut sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymät lakkaavat, kun Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Ympäristöterveydenhuollon palvelut eivät siirry tässä vaiheessa Etelä-Savon hyvinvointialueelle, vaan ne järjestetään jatkossa kunnissa koko Etelä-Savossa.

Aiheesta enemmän: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022268-4

Kotihoidon palveluiden kilpailutukset

Sosterissa on kilpailutettu kotihoidon ja rintamaveteraanien kotiin tuotettavat palvelut. Kuntayhtymähallitus päätti valita palveluntuottajat sekä kotihoidon palveluihin että rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevien palveluihin esityslistan mukaisesti.

Kilpailutetut palvelutuottajat tukevat Sosterin omaa tuotantoa kotihoidossa ja rintamaveteraanien palveluissa.

− Tarvitsemme yksityisiä palveluntuottajia täydentämään omaa tuotantoamme. Kilpailutuksella pyritään tasaamaan ruuhkahuippuja palveluissa ja turvaamaan näin asiakkaille myönnetyt palvelut kaikissa tilanteissa. Kilpailutus mahdollistaa myös yksilölliset, asiakaskohtaiset palvelut, asian esittelijä, sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Marika Huupponen Sosterista kertoi.

Kilpailutetut tuottajat täyttävät palvelulle asetetut vaatimukset. Palveluiden osto tehdään tarpeen mukaan.

Enemmän kotihoidon palveluiden hankinnasta: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022268-6

Enemmän rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevien palvelujen hankinnasta: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022268-7

Suomen kestävän kasvun (RRF) avustuspäätös Etelä-Savon hyvinvointialueelle

Kuntayhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi sosiaali- ja terveysministeriön Suomen kestävän kasvun ohjelman avustuspäätöksen.

Rahoitusta on myönnetty vuodelle 2022 Etelä-Savon digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkoston rakentamiseksi yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Hanke edistää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua ja rakentamista Etelä- Savon hyvinvointialueelle. Kohderyhmänä ovat 1. Nuoret tai nuoret aikuiset, joilla on mielenterveys- ja päihdehäiriö tai riski häiriöön, 2. Pitkäaikaissairaat 3. Ikääntyneet ja omaishoitajat.

Hankeen työnimi on ”eSavon sotepalveluverkosto”. Sosteri on osallistunut hankerahoituksen valmisteluun yhteistyössä Essoten kanssa. Hanketta hallinnoi Essote.

Enemmän aiheesta:
https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022268-5

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, Sosteri, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Marika Huupponen, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja, p. 044 417 5050, marika.huupponen@sosteri.fi