Kuntayhtymähallitus päätti yhteistoimintamenettelyn, joka on ollut käynnissä Sosterissa 30.11.2021 alkaen. Hallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi myös kehitysohjelman tämän hetken tilanteen ja teki ohjelmaan liittyviä päätöksiä.

Sosterin hallitus päätti yhteistoimintamenettelyn päättämisestä. Vuoden vaihteessa hankaloitunut koronatilanne ja tartuntojen määrän kasvu vaikuttavat jatkuvasti päivittäiseen henkilöstötilanteeseen.

– Korona tuo jatkuvasti vaikeuksia perustehtävien hoitoon. Tässä tilanteessa ei ole perusteita koko henkilöstöä koskevin yhteistoimintamenettelyiden jatkamiselle, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen toteaa.

Koko henkilöstöä koskeneissa yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin onnistuneesti käytännöistä määräaikaisten työsopimusten solmimisessa, toistaiseksi voimassaolevien tehtävien täyttämisessä ja lomapalkkavelan pienentämisessä.

– Jos tulee pienempiä muutoksia tai muutoksia yksittäisiin yksiköihin, työnantaja huolehtii sitten yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä niiltä osin. Koko henkilöstöön kohdistuvia toimia ei ole valmistelussa, Härkönen sanoo.

Aiheesta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022223-5

Kehitysohjelman 2022 valmistelu ja toimeenpano

Kehitysohjelman tavoitteena on noin viiden miljoonan euron kustannussäästö Savonlinnan kaupungin vuoden 2022 kuntalaskutukseen. Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi kertoo, että säästöjen löytämiseksi on tehty yhteistyötä Savonlinnan kaupungin lisäksi myös Essoten kanssa.

– Olen tyytyväinen yhteistyön tuloksiin. Essoten kanssa meillä on ollut yhteisiä apuvoimia ja olemme pystyneet etenemään nopeasti kehitysohjelman valmistelussa huolimatta siitä, että samanaikaisesti Sosterin palvelutuotannon lisäksi hoidettavana on koronapandemia ja hyvinvointialuevalmistelu.

Tavin mukaan toimenpiteet eivät kurjista palveluita mutta tuovat silti yhteistoiminnallisia hyötyjä ja kustannustehokkuutta. Toimet vaativat onnistuakseen paljon joustoa henkilöstöltä, jotta vuosien aikana kertyneet lomapalkkavelat ja tulevatkin lomat saadaan pidettyä.

– Lomapalkkavelan pienentäminen on tärkeä keino, sillä samalla sillä myös torpataan muita ikävämpiä säästökeinoja. Toisaalta samalla valmistaudumme myös hyvinvointialueelle siirtymiseen, ettemme mene uuteen organisaatioon ison lomapalkkavelan kanssa.

Kehitysohjelmassa on valmisteltu kolmea kokonaisuutta

Valmistellut kokonaisuudet ovat:

1) Erilaiset operatiiviset tavoitteet, kuten säästöjen aikaansaaminen henkilöstön eläköitymisen myötä, lomapalkkavelan pienentäminen ja lomien pitäminen ajallaan, erilaiset säästöt aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

2) Sairaala-alueen tontin myyminen kaupungille. Toimenpiteenä ehdotetaan, että Sosteri myy tontin Savonlinnan kaupungille hintaan 3.500.000 euroa, ja että kaupunki vuokraa tonttia ensin Sosterille ja myöhemmin Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

3) Savonlinnan kaupungin Sosterilta perimien vuokrien kohtuullistaminen vuonna 2022. Sosteri maksaa nyt toimitilavuokria Savonlinnalle yhteensä yli kolme miljoonaa euroa vuodessa, joka kuluna sisältyy kuntalaskutushintoihin.

Kuntayhtymähallitus merkitsi tiedoksi kehitysohjelman valmistelun ja operatiivisen toteuttamisen tilanteen. Hallitus päätti myös ehdottaa Savonlinnan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi seuraavia toimenpiteitä kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • sairaala-alueen tontin ostaminen kuntayhtymältä Savonlinnan kaupungille
  • Sosterilta perittävien vuokrien kohtuullistaminen 2022

Enemmän aiheesta:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022223-4

Koronapandemian hoitoon liittyvät delegointipäätökset

Kuntayhtymähallitus päätti delegoida päätöksentekoa, jotta koronapandemian hoito on mahdollisimman sujuvaa.

Kokouksessa päätettiin tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten delegoinnista terveysvalvonnalle ja 59 c §:n mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen delegoinnista tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Aiheesta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022223-6

Kuntayhtymähallitus kävi keskustelua vanhusten hoidosta

Hallituksen jäsenet kävivät kokouksessa ajankohtaiskatsauksen yhteydessä keskustelua ikäihmisten palveluista.

− Keskustelussa oli palveluasumiseen pääsyn jonotilanne hakemusten jättäneiden osalta, hoitajamitoitukset ja palveluasumisen laadun seuranta. Sovimme, että seuraavassa kokouksessa ikäihmisten palveluista pidetään seuraavassa kokouksessa erillinen perehdytys, Härkönen kertoo.

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat löytyvät esityslistasta ja pöytäkirjasta, jotka julkaistaan täällä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1