Ylilääkäri, kardiologi Jaana Luukkonen on toiminut Sosterin vs. johtajaylilääkärinä vuoden 2018 alusta lähtien. Jaanan nimityksen taustalla on kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaron aloittaminen muutosjohtajana maakunta- ja soteuudistuksessa vuoden alussa. Panu keskittyy kuntayhtymäjohtajan toimen ohessa maakunnan julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon valmisteluun.

Johtajaylilääkärinä Jaanan toimenkuvaan kuuluvat erikoissairaanhoitolain mukaisesti vastuulääkärinä toiminen sekä lääketieteellisestä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta vastaaminen. Jaana on myös erikoissairaanhoidon tulosaluejohtaja.

Sosterin kuntayhtymähallitus nimitti kokouksessaan 23.1.2018 Jaanan sijaiseksi perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin Veikko Karvasen.