Hyvä kunto ja liikunta vaikuttavat merkitsevästi työkykyyn ja henkiseen hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuus ja fyysisen kunnon koheneminen ovat saumattomasti yhteydessä stressin vähentymiseen ja työkyvyn paranemiseen. Satsaus liikunnallisuuteen on siis valinta, joka johtaa parempaan työ- ja toimintakykyyn, arjen jaksamiseen sekä terveellisempään loppuelämään.

Hyvä eteläsavolainen julkishallinnon johtaja, olet haastettu mukaan Sykettä Etelä-Savoon -kampanjaan!

Viime aikoina olemme saaneet lukea Etelä-Savosta hyviä ja huonoja uutisia. Yhteiskunnassa lisääntyvä epävarmuus ja työelämän jatkuva muutos tuntuvat tulleen osaksi jokapäiväistä arkea, niin täällä, kuin muuallakin Suomessa. Muutos aiheuttaa stressiä, tavallisten arkisten haasteiden lisäksi. Niinpä meidän tulisi miettiä, miten voisimme paremmin hallita ja sietää ympäristön paineista syntyvää kuormaa.

Keinoja haasteellisten tilanteiden hallintaan on olemassa monenlaisia, mutta itse kunkin on melko helppo vaikuttaa omaan fyysisen kuntoon ja terveellisiin elintapoihin. Tämäkin kyllä usein vaatii hetkeksi pysähtymään asian äärelle miettimään, mitä itse voisi tehdä. Taloudellisten panostusten ei tarvitse olla suuria, jos kiinnittää huomiota hyviin ruokailutottumuksiin, liikkumiseen ja riittävään vapaa-aikaan sekä lepoon. Usein nämä ovat asioita, joissa on vain tehtävä ajatuksella omia valintoja ja priorisointeja.

Hyvä kunto ja liikunta vaikuttavat merkitsevästi työkykyyn ja henkiseen hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuus ja fyysisen kunnon koheneminen ovat saumattomasti yhteydessä stressin vähentymiseen ja työkyvyn paranemiseen. Satsaus liikunnallisuuteen on siis valinta, joka johtaa parempaan työ- ja toimintakykyyn, arjen jaksamiseen sekä terveellisempään loppuelämään.

Suunnittelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eteen tehdään paljon niin valtakunnallisesti kuin meillä Etelä-Savossa, mutta nyt olisi aika ryhtyä myös tekoihin. Niinpä haastankin Etelä-Savon maakunnan julkishallinnon johtajat osallistumaan Sykettä Etelä-Savoon -kampanjaan ajatuksella sanoista tekoihin.
Tarkoituksena on, että mukaan lähtevät henkilöt kiinnittävät huomiota aluksi omaan jaksamiseensa ja hyvinvointinsa parantamiseen ja pohtivat, mitä terveyden edistäminen voisi konkreettisesti tarkoittaa. Jatkossa jokainen valmentautuja miettisi sitten, miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä voisi edelleen viedä eteenpäin omassa organisaatiossa, ja laajemminkin.

Kampanjan toteutuksessa mukana ovat Tanhuvaaran Urheiluopisto ja Polar Electro Finland, jotka haluavat tukea eteläsavolaisten hyvinvointia ja maakunnan menestystä. Ne tarjoavat ammattitaitonsa osallistujien käyttöön. Valmennus on omakustanteinen ja kestää noin puoli vuotta. Sisältö suunnitellaan henkilökohtaisten tarpeiden ja ajankäytön mukaisesti.

Julkishallinnossa työskentelevä johtaja, ilmoittaudu mukaan laittamalla sähköpostia Tanhuvaaraan Sami Piisilälle osoitteeseen: sami.piisila(at)tanhuvaara.fi 5.11.2017 mennessä.

Lisätään yhdessä Sykettä Etelä-Savoon!

Panu Peitsaro
Kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri
Sosteri – Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Savonlinna

Puheenvuoro Itä-Savossa:

https://ita-savo.fi/mielipide/puheenvuorot/c3ea67aa-6571-427e-b0fa-0b3445241739