Sosteri perustaa yhteisen vastaavan kirurgian ylilääkärin viran Essoten eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelun kuntayhtymän kanssa. Lisäksi hallitus päätti, että Sosteri osallistuu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutukseen yhdessä Essoten kanssa.

Vastauksena heinäkuussa voimaan astuvan keskittämisasetuksen vaatimuksiin Sosteri ja Essote perustavat yhteisen kirurgian ylilääkärin viran. Sosterin hallitus hyväksyi viran perustamisen kokouksessaan 7.11.2017.

– Yhteinen kirurgian ylilääkärin virka varmistaa leikkaustoiminnan jatkumisen maakunnassa kahden keskussairaalan mallilla. Virassa aloittava ylilääkäri alkaa työstää suunnitelmaa, jolla saamme leikkausmäärät esimerkiksi tekonivelissä ja syöpäleikkauksissa säilytettyä maakunnassa sovittavan työnjaon mukaisesti. Tulevaisuudessa kirurgian ylilääkäri liikuttelee kirurgian resursseja maakunnan kahden sairaalan välillä, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoi.

Essote käsittelee viran perustamista vielä tällä viikolla. Varsinainen virkasopimus käsitellään vielä erikseen, kunhan viranhaltija on valittu tehtävään. Sopimusluonnosta Sosteri ja Essote ovat valmistelleet yhdessä.

Sosteri kilpailuttaa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän

Sosteri osallistuu kilpailutukseen, jossa mukana ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Essote. Kilpailutus toteutetaan yhteistyössä KL Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Hankinnassa kilpailutetaan, hankitaan ja käyttöön otetaan uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä vuosina 2018-2020.

– Hankinta varmistaa, että Sosterissa ja koko maakunnassa on tulevaisuudessakin uudenlainen ja yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu. Nykyinen Effica on elinkaarensa päässä ja sen tuki ja ylläpito loppuvat joka tapauksessa vuoden 2019 alusta alkaen. Ei ole mahdollista, että maakunnassa meillä olisi erilaiset järjestelmät, vaan on järkevää hakea ratkaisu Essoten kanssa, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro kertoi.

Enonkoskella alkaa vanhusten kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu ikääntyneille kotihoidon asiakkaille, joiden toimintakyky on vaarassa alentua. Toiminta alkaa vielä tänä vuonna ja se sisältää toiminnan ja ateriat. Asiakasmaksut ovat samat kuin päivätoiminnalla on Karpalokodissa, Kerimäen vanhainkodissa ja Punkaharjun Helminauhan palvelutalossa: kokopäivämaksu on 17,00 € ja osapäivämaksu 12,70 €.

Sosteri on mukana maakunnallisessa talous- ja henkilöstöpalveluratkaisussa

Näillä näkymin vuoden 2020 alussa voimaan tulevan sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi valtiovarainministeriö odottaa päätöksiä maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon sijoittumista. Sosterin hallitus päätti, että Sosteri osallistuu Etelä-Savon maakuntaliiton neuvotteluihin, joissa tavoitteena on maakunnallinen ratkaisu talous- ja henkilöstöpalveluihin.

Hallitus myös vahvisti Savonlinnan kaupunginvaltuuston 16.10.2017 päätöksen mukaisen eron Karoliina Helanderille Sosterin valtuustosta. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2017-2021 tulee savonlinnalainen Maarit Piepponen, varajäsenen Saana Virkki säilyy ennallaan.

Kaikki kokouksen asiat pöytäkirjassa osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172581

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333