Sosterin kuntayhtymähallitus kokoontui tiistaina 19.12.2017. Kokouksessa hallitus vahvisti ensi vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja omaishoidon palkkiot.

Sosterin kuntayhtymähallitus vahvisti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuodelle 2018. Maksut pohjaavat valtioneuvoston päätökseen, jonka mukaan asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat 1,22 prosenttia.

Ensi vuoden alusta alkaen käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla maksaa asiakkaalle 20,60 euroa kahdelta ensimmäiseltä käyntikerralta, minkä jälkeen käynti on maksuton. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaneilta.
Sairaalan poliklinikkamaksu laskee 41,20 euroon käynniltä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä veloistaan enintään 135,10 euroa.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat käynnin perusmaksuun ja erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Suuhygienistin vastaanottokäynnin enimmäismaksu on 10,20 euroa, hammaslääkärin 13,10 euroa ja erikoishammaslääkärin 19,20 euroa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista peritään 50,80 euron maksu.

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 48,90 euroa ja psykiatrisessa hoidossa 22,50 euroa.

Vuonna 2018 maksukatto on 683 euroa, minkä jälkeen asiakas voi saada hoitoa maksutta tai puolella hinnalla hoidosta riippuen. Maksukaton seuranta-ajanjakso on kalenterivuosi.

Katso kaikki uudet maksut tästä:

asiakas ja potilasmaksut 2018

Omaishoidontuen palkkiot vahvistettiin

Kuntayhtymähallitus päätti, että 1.1.2018 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat seuraavat:

  • alin maksuluokka/palkkio 392,57 €/kk
  • keskimmäinen maksuluokka/palkkio 601,89 €/kk
  • ylin maksuluokka/palkkio 845,23 €/kk
  • harkinnalla päätettävä ylin hoitopalkkio 1264,30 €/kk

Sijaishoidon palkkio 86,16 €/vrk ja alle vuorokauden kestävä sijaishoito 43,08 €. Hoitopalkkiot määräytyvät hoidettavan palvelutarpeen, hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan.

Hallitus hyväksyi myös talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2018-2020 liittyvän tarkemman käyttösuunnitelman ja palveluhinnaston talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten.

Kaikki kokouksen asiat ja tarkemmat tiedot pöytäkirjassa liitteineen osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172614

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333