KUVA: Sosterin kuntayhtymähallituksen kevätkauden viimeinen kokous pidettiin hybridikokouksena 22.6.2022.

Sosterin kuntayhtymähallitus käsitteli kokouksessaan esityksen ruoka- ja puhtauspalvelujen yhtiön suunnittelusta Etelä-Savon hyvinvointialueen tarpeisiin. Lisäksi päätettiin ikäihmisten palveluasumisen hankinnasta vastaamaan 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen tarpeita Itä-Savon alueella. Hallitus myös täydensi ilmoitustaan hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta ja sitoumuksista.

Sosterin hallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseensa 22.6.2022. Hallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen kertoo kolmen asiakokonaisuuden hallinneen kuntayhtymähallituksen loppuvuotta 2021 ja kevättä 2022. Ensimmäiseksi hän nostaa esille hyvinvointialueelle siirtymisen.

– Olemme pyrkineet monin tavoin jo huomioimaan palveluiden järjestämisen siirron Sosterilta Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Lakisääteisten tehtävien lisäksi olemme huomioineet tämän esimerkiksi virkojen ja toimien täytöissä. Lisäksi olemme pyrkineet koordinoimaan Essoten kanssa esimerkiksi kehitysohjelmiemme toteuttamista. Hyvä asia oli myös ympäristöterveydenhuollon jatkon ratkeaminen niin sanotulla isäntäkuntamallilla.

Toisena merkittävänä asiana Härkönen nostaa esille talouden sopeuttamisen. Härkösen mukaan tämä konkretisoitui Savonlinnan kaupungin ja Sosterin kuntaneuvotteluissa ja myöhemmin kehitysohjelmassa.

– Meille syntyi yhteinen näkemys vuoden 2022 osalta, talousarviokirjat ovat yhteneväisiä tältä osin. Nyt näyttää siltä, että olemme aika hyvin onnistuneet tässä taloudenpidossa. Toimiala ja sen talouden ennustaminen on toki haastava eli toivotaan jatkoa tälle hyvälle taloustoteutumalle loppuvuodenkin osalta.

Kolmantena Härkönen ottaa esille toimintojen turvaamisen.

– Meitä on huolettanut ja työllistänyt toimintojen turvaamiseen liittyvät asiat. Olemme joutuneet paikkaamaan esimerkiksi erikoislääkärivajetta ostopalveluilla. Tämähän ei ole sinällään uutta, mutta myös hoitohenkilökunnan osalta tilanne on tullut haastavammaksi. Näyttää kuitenkin siltä, että esimerkiksi osastosulkuihin meidän ei onneksi tarvitse turvautua tämän syyn vuoksi.

Hallitustyöskentelyä puheenjohtaja kuvaa sujuvaksi ja Sosterin henkilöstön toimintaa vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi.

– Emme ole onnistuneet olemaan eriseuraisia oikeastaan missään asiassa. Haluankin kiittää kaikkia hallituksen jäseniä sekä valtuuston puheenjohtajistoa hyvästä ja rakentavasta asioiden käsittelemisestä. Tästä on hyvä suunnata katseet syksyyn, jolloin edellä olevat asiat ovat edelleen ajankohtaisia.

– Haluan tässä yhteydessä myös kiittää koko Sosterin henkilökuntaa hyvästä, vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta työstä sekä toivottaa kaikille rentouttavaa kesää.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen tukipalveluyhtiön perustaminen

Hallitus käsitteli kokouksessaan Etelä-Savon hyvinvointialueen esityksen Mikkelin kaupungille yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisesta. Savonlinnan kaupunki on aiemmin ilmoittanut, ettei se ole kiinnostunut yhteisen yhtiön perustamisesta. Tukipalveluyhtiötä suunnitellaan erityisesti ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamista varten. Lainsäädäntö estää hyvinvointialueen ja kuntien välisen keskinäisen palvelukaupan 1.1.2023 lähtien, mutta yhteisen yhtiön käyttö palvelujen tuottamisessa on mahdollista.

– Hyvinvointialueen hallitus päätti aiemmin neuvottelujen käynnistämisestä Mikkelin kaupungin kanssa. Sosterin kannattaa olla mukana tässä valmistelussa etupainotteisesti, koska siten pääsemme vaikuttamaan asiaan, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi totesi.

Kuntayhtymähallitus merkitsi aluehallituksen päätöksen tiedoksi ja päätti, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä osallistuu Etelä-Savon hyvinvointialueella käynnissä olevaan, ruoka- ja puhtauspalveluiden in-house-yhtiön perustamista koskevaan selvitykseen ja mahdollisesti perustettavaa yhtiötä koskeviin neuvotteluihin.

Hyvinvointialueelle annettua selvitystä siirtyvästä omaisuudesta ja sitoumuksista täydennettiin

Hallitus täydensi hyvinvointialueelle annettua selvitystä siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista toimitiloista. Alun perin 28.2.2022 annettua selvitystä täydennettiin esityksen mukaisesti mm. lisäämällä mukaan ne sopimukset, jotka on tehty tämän jälkeen ja lisäämällä Suutartupa siirtyviin kiinteistöihin. Aiheesta enemmän: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022277-5

Ikääntyneiden palveluasumisen hankinnalle haetaan hyvinvointialueen hyväksyntää

Sosteri on valmistelemassa tarjouskilpailua palveluasumisen hankkimisesta ikääntyneille. Tarkoituksena on hankkia tavallista palveluasumista tarpeen mukaisesti. Suunnitelmana on perustaa puitejärjestely ja valita palveluntarjoajat avoimella menettelyllä. Hankinnassa ei sitouduta mihinkään hankintamääriin.

Hankinnat, joiden vaikutus ulottuu hyvinvointialueelle, tulee hyväksyttää Etelä-Savon hyvinvointialueella aluehallituksen päätöksen mukaisesti. Hyväksynnän voi myöntää hyvinvointialuejohtaja.

Kuntayhtymähallitus päätti käynnistää ikääntyneiden palveluasumisen tarjouskilpailun, mikäli hyvinvointialuejohtaja hyväksyy hankinnan. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2023.

Päivitetty hankintaohje hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi päivitetyn hankintaohjeen, jota sovelletaan kuntayhtymän hankinnoissa 22.6.2022 alkaen. Hankintaohje: https://isshp10.oncloudos.com/kokous/2022277-8-34343.PDF

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Kuntayhtymähallituksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1