Kuntayhtymähallitus päätti potilastietojärjestelmän järjestelmäpäivityksestä ja palveluasumisen kilpailuttamisesta vammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kuntayhtymähallitus kutsuu myös alueen asukkaat mielenilmaukseen yhteispäivystyssairaalan toimintojen turvaamiseksi myös sote-maakunta uudistuksessa. Kuntayhtymähallitus kokoontui 18.2.2020.

Sosterin kuntayhtymähallitus on päättänyt elokuussa 2019 hankinnasta, jossa Effica -potilastietojärjestelmä päivitetään Lifecare 2019 -versioon. Järjestelmän käyttöönottoprojekti on Sosterissa käynnistynyt ja käyttöönoton ajan kohdaksi on määritelty marraskuu 2020.

Käyttöönoton aikana on tullut ilmi, että järkevintä on ottaa suoraan käyttöön uusin, juuri tammikuussa ilmestynyt Lifecare 2020 -versio. Versio täyttää tänä vuonna voimaan tulevan EU:n Medical Device Regulation (MDR) -asetuksen vaatimukset, jolloin vältytään ylimääräiseltä päivitykseltä 2019 versioon. MDR-asetus on lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä EU:n asetus, joka tuo uusia velvoitteita potilastietojärjestelmiin esimerkiksi sertifioinnissa, laadunhallinnassa ja potilasturvallisuudessa.

Kuntayhtymähallitus päätti, että Effica -potilastietojärjestelmä päivitetään Lifecare 2020 -versioon. Tämän hankinnan kokonaiskustannukset ovat neljän vuoden ajalle yhteensä 206 653 euroa, alv 0%.

Vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen kilpailuttaminen

Sosterissa on valmisteilla vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen kilpailuttaminen. Tavoitteena on hankkia kullekin asiakkaalle hänen tarpeistaan lähtevä riittävä ja tarkoituksen mukainen palveluasumisen muoto omalla seutukunnalla. Sosterilla on omana toimintana vain kehitysvammaisille tarkoitettua tehostettua palveluasumista.

Kuntayhtymähallitus päätti, että vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen (tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) kilpailutus järjestetään.

Mielenilmaus keskussairaalan puolesta on torstaina 20.2.2020 kello 14.30 alkaen

Paikkana on Savonlinnan keskussairaalan yläpiha. Mielenilmauksen ohjelma täällä: https://www.sosteri.fi/mielenilmaus-keskusairaalan-puolesta-tilaisuuden-ohjelma-on-julkaistu/
Kuntayhtymähallituksen kaikki asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202913

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333