Kuntayhtymähallituksen listalla olivat niin ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta kuin päätökset liittyen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleihin. Hallitus lisäsi myös keinoja virkalääkäreiden rekrytointiin ja päätti kannattaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) muuttamista hyvinvointiyhtymäksi.

− Kuntayhtymähallituksen kokouksessa asialistalla olleet asiat osoittavat jo selvästi, että katseet on monessa asiassa jo suunnattu tulevan hyvinvointialueen mahdollisimman kitkattomaan käynnistämiseen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen tiivistää kokouksen antia.

Härkönen nostaa esille tyytyväisyytensä myös päätöksiin, joita kokouksessa tehtiin liittyen ikääntyneiden palveluihin.

− Tehostetun palveluasumisen hankinnan puitesopimus ja palveluseteleihin liittyvät täsmennykset ovat oivia keinoja lisätä asiakkaan tai potilaan aitoa mahdollisuutta valita palveluntuottaja. Tulevalla hyvinvointialueella varsinainen valinnanvapaus tulee jäämään aika ohueksi, mutta tällaisilla toimilla saadaan täydennystä palveluvalikoimaan julkisen palvelutuotannon rinnalle.

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen kilpailutuksesta päätettiin

Hallitus päätti ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen puitejärjestelyyn valittavista palveluntuottajista. Valita tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella esityslistan mukaisesti. Sopimuskausi on määräaikainen, yhteensä kolme vuotta. Sopimus sisältää myös optiokauden, jonka käytöstä päätetään myöhemmin erikseen. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2022. Sopimusten arvo on yhdelle vuodelle noin 11 miljoonaa euroa, ja sillä saadaan ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista noin 220 asukkaalle.

Tehostetussa palveluasumisessa ikäihminen asuu asuinhuoneessa tai asunnossa, josta hän maksaa itse vuokran. Asumiseen on mahdollista saada asumistukea. Palveluun sisältyvät kokonaisvaltainen hoito sekä ateriat, pyykkihuolto ja siivous.

vanhusten tehostetussa palveluasumisessa tulee käyttöön palveluseteli

Palvelusetelin sääntökirjassa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin tämä sitoutuu Sosterin hyväksyttyä palvelutuottajan palveluseteliyrittäjäksi.  Kuntayhtymähallitus päätti hyväksyä vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan ja vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan. Sääntökirjat ovat nähtävillä listan liitteenä.

Päätöksen myötä Sosterissa tulee uutuutena käyttöön palveluseteli vanhusten tehostettuun palveluasumiseen. Vanhusten tavallisessa palveluasumisessa palveluseteli on jo ollut käytössä, mutta hallituksen päätöksellä tulevat voimaan sääntökirjaan tehdyt päivitykset.

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään arvioon asiakkaan palvelutarpeesta ja Sosterin päättämiin palveluiden myöntämisen perusteisiin. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Sosterin ylläpitämästä palveluseteliyrittäjäluettelosta.

Hallitus vauhdittaa virkalääkäreiden rekrytointeja

Virkasuhteen kustannukset työnantajalle ovat alhaisemmat kuin ostopalvelusopimusten käytön kustannukset. Kuntayhtymähallitus päätti lisätä keinovalikoimaa, jota on mahdollisuus käyttää lääkäreiden rekrytoinneissa.

− Virkalääkäreiden rekrytoinneissa tulee olla jatkuvasti valppaana. Toivomme, että esitellyt lisäkeinot ovat omiaan lisäämään kiinnostusta alan ammattilaisissa. Asia on ensisijainen myös sen vuoksi, että sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä annetussa laissa hyvinvointialueilta edellytetään vahvaa osaamista, toimintakykyä ja valmiutta vastata väestön palvelutarpeeseen kaikissa tilanteissa, hallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen toteaa.

Hallituksen päätöksen mukaisesti rekrytointiedut ovat vaihtoehtoisia ja niiden käytöstä päättää aina tulosaluejohtaja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutus ISLABin laboratoriopalveluihin

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) tuottaa laboratoriopalvelut Sosterille, Essotelle, SiunSotelle ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille (PSSHP) sekä näiden sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon järjestäjäkunnille ja -kuntayhtymille.

ISLABin jatkaminen nykyisessä muodossaan ei ole mahdollista, sillä sote-uudistus muuttaa lainsäädäntöä. Jotta toiminnan jatkaminen on mahdollista, Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat esittäneet, että liikelaitoskuntayhtymän tilalle perustetaan hyvinvointiyhtymä. Yhtiömuodon muutos on hyväksyttävänä Sosterissa, Essotessa, SiunSoten ja PSSHP:n valtuustoissa.

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että ISLABin yhtiömuodon muutoksen aloittaminen hyvinvointiyhtymäksi kuvataan ja sovitaan järjestämissopimuksessa. Lisäksi kuntayhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy edellä asiaan liittyvät järjestämissopimuksen muutokset.

vt. hallintojohtajaksi Minna Marjakangas

Hallintojohtajan virka on ollut avoimena 13.10.2021 lähtien Saara Tavin otettua vastaan kuntayhtymäjohtajan viran, johon hänet on valittu 28.9.2021.

Kuntayhtymähallitus päätti, että avoinna olevaan hallintojohtajan virkaan suostumuksellaan siirretään 24.11.2021 lukien Minna Marjakangas määräajaksi 31.1.2023 saakka.

Siirron vuoksi kuntayhtymäjohtaja valmistelee hallitukselle sosiaalipalvelujen tulosaluejohtajan viran sijaisjärjestelyt, sillä Marjakangas on toiminut vt. sosiaalipalveluiden johtajana.

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1