Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan 4.9.2019 keskeyttää erikoissairaanhoidon yhtiöittämisen valmistelun, ja esittää valtuustolle valmistelun lopettamista. Ehtona tälle kuitenkin on, että erikoissairaanhoidon päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta turvataan hallitusohjelman mukaisilla erillispäätöksillä. Kuntayhtymän hallitus päätti myös, että Sosteri valmistelee erikoissairaanhoidon vahvistamista ja myöhemmin mahdollista maakunta-sotea vain Pohjois-Savon suuntaan. Savonlinnan keskussairaalalle Kuopion yliopistollinen sairaala on merkittävin yhteistyökumppani jo nyt.

Sosterin hallituksen kokous kutsuttiin koolle välittömästi sen jälkeen, kun perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero olivat vierailleet Sosterissa 28.8.2019. Ministereiden kanssa sairaanhoitopiirin johto kävi neuvottelut, joissa yhdessä sovittiin menettelytavoista ja Savonlinnan keskussairaalan nykyisten toimintojen turvaamisesta.

Hallitus päätti keskeyttää erikoissairaanhoidon ulkoistusvalmistelun välittömästi

Kuntayhtymähallitus päätti keskeyttää erikoissairaanhoidon yhteisyrityksen valmistelun heti.

– Ministereiden kanssa käydyissä neuvotteluissa oli hyvä henki. Pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuus pystymään turvaamaan julkisella yhteistyöllä, eikä meidän tarvitse turvautua yksityistämiseen palveluiden säilyttämiseksi alueellamme, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Sosteri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo aiemmin aloittaneet selvitystyön mahdollisesta sairaanhoitopiirien yhdistymisestä. Selvitystyö alkoi molempien sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksillä 17.6.2019.

– Kutsumme nyt ministeriön mukaan valmisteluun, jotta valmistelu tehdään kolmikantaisesti molempien sairaanhoitopiirien ja ministeriön avoimella yhteistyöllä, Nousiainen sanoo.

– Selvityksen valmistuttua voimme arvioida, onko jo nykyisten lakien puitteissa mahdollista lähteä yhdistämään Sosterin erikoissairaanhoitoa osaksi Kuopion yliopistollista sairaalaa. Toinen mahdollinen vaihtoehto etenemisessä on, että Sosterin jäsenkunnat päättävät liittyä Pohjois-Savon maakuntaan, jolloin valmistelu voitaisiin tehdä osana Pohjois-Savon maakunnan sote-valmistelua. Tämä on kuitenkin Sosterin jäsenkuntien asia, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Henkilöstöjärjestöjen ammattiosastojen ja lääkärikunnan kannanotot Pohjois-Savon puolesta

Aiemmin julkisesti kantaa asiaan ovat ottaneet Sosterin henkilöstöjärjestöjen TEHYn, SUPERin, JHLn, JYTYn ja JUKOn Savonlinnan seudun ammattiosastot. Järjestöt ilmoittivat kannanotossaan 29.8.2019, että oikea suunta palvelujen kehittämiseen ja turvaamiseen on vahva yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

Maanantaina 2.9.2019 Sosterin lääkärikunta otti yhteisesti kantaa Pohjois-Savoon suuntaavaan yhteistyön puolesta. Lääkärit korostivat, että KYS yliopistosairaalana pystyy tarjoamaan lähes kaiken sen erikoissairaanhoidon, lukuun ottamatta joitakin valtakunnallisesti keskitettyjä hoitoja, mitä Savonlinnassa ei pystytä potilaille antamaan. Lääkärit painottivat yhteistyötä puoltavina asioina myös vuosikymmenten kokemusta yhteistyöstä KYSin kanssa, etenkin jo olemassa olevia toimivia hoitoketjuja ja yhteisiä kumppanuuslääkärivirkoja.

Sosteri ostaa vuosittain KYSiltä erikoissairaanhoidon palveluja noin 11 miljoonalla eurolla vuosittain. Ostot muista sairaanhoitopiireistä ovat yksittäisiä miljoonia.

Kuntayhtymähallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kuusi asiaan liittyvää kohtaa

Kokouksessaan kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle seuraavaa, kohdat A-F:
A. Erikoissairaanhoidon ulkoistus ja sen valmistelu lopetetaan.
B. Valmistelua jatketaan julkisen palvelun järjestämiseksi yhteisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa 17.6.2019 hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti.
C. Kuntayhtymävaltuusto toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on 28.8.2019 käytyjen neuvottelujen mukaisesti pyynnöstä lupautunut osallistua tämän selvityksen tekemiseen.
D. Edelleen kuntayhtymävaltuusto toteaa, että erikoissairaanhoidon päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta tulee turvata hallitusohjelman mukaisilla erillispäätöksillä (keskittämisasetus ja siihen liittyvät toimenpiteet s. 149).
E. Edelleen kuntayhtymävaltuusto päättää, että tämä Pohjois-Savon suunta on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sosterin vahva tahtotila palvelujen julkiseksi järjestämiseksi.
F. Sosteri valmistelee erikoissairaanhoidon yhdistämistä ja myöhemmin mahdollista maakunta-sotea vain yhteen suuntaan eli Pohjois-Savon suuntaan.

Hallitus hyväksyi asian yksimielisesti esityslistan mukaisesti. Esityslista on nähtävissä linkistä, pöytäkirja julkaistaan huomenna 5.9.2019: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1181

Sosterin kuntayhtymävaltuusto kokoontuu käsittelemään asiaa erikseen sovittavana ajankohtana.

Lisätietoja

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333