Sosterin, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pääterveysasemalla on todettu laajoja sisäilma- ja rakennusteknisiä ongelmia. Sosterin hallitus päätti tänään 22.8.2017 kokouksessaan edistää uusien perusterveydenhuollon tilojen rakentamista keskussairaalan yhteyteen.

Savonlinnassa Pihlajavedentiellä sijaitsevassa pääterveysaseman rakennuksessa on tehty kuntotutkimus vuonna 2014. Kuntotutkimusraportin mukaan tiloissa on laajan peruskorjauksen tarve. Tilojen peruskorjaus olisi hankala ja kallis toteuttaa, ja sen lopputuloksesta ei olisi täyttä varmuutta. Tämän vuoksi Sosterin hallitus on käynnistänyt hankesuunnittelun uudisrakentamisesta.

– Nykyiset pääterveysaseman tilat eivät sovellu enää käyttöön. Pääterveysasemalla työskentelevillä on huonosta sisäilmasta johtuvia hengitystie- ja silmäoireita, ja tämä ratkaisu on välttämätöntä tehdä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro Sosterista sanoo.

Sote-kiinteistöjen rakentamisesta on voimassa poikkeuslaki. Laki edellyttää yli viiden miljoonan euron rakennushankkeiden hyväksyttämistä sosiaali- ja terveysministeriössä (STM). Sosterin hallitus antoi kokouksessaan 22.8.2017 Sosterille valtuuden hakea poikkeuslupaa uudisrakennukselle STM:ltä.

– Toivomme ministeriöltä myönteistä päätöstä, tämän jälkeen voimme edetä yksityiskohtaiseen hankesuunnitelmaan. Ratkaisulla varmistamme terveelliset ja toimivat tilat henkilökunnalle ja asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

– Hyöty yhteisistä tiloista erikoissairaanhoidon kanssa on myös taloudellinen, koska toiminnan järkeistämisellä voidaan saada aikaan kustannussäästöjä, jotka kattavat investointikustannukset noin viidessä vuodessa, Peitsaro ja Nousiainen toteavat.

Uudisrakennukseen sijoittuisivat esimerkiksi avohoidon lääkäri- ja hoitajavastaanotot, suun terveydenhuolto, kuntoutusosastot ja lasten- ja nuorten palveluita. Uudisrakennus mahdollistaisi eri yksiköiden välisen yhteistyön niin perusterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Lisätietoja

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, p. 044 417 3333

Pekka Nousiainen, hallituksen puheenjohtaja, Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, p. 044 281 3301