Koronaviruspandemian vuoksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus päätti sairaanhoitopiirin toimivallasta koskien tartuntatautilain 58 pykälää, jossa säädetään laajaan tartunnanvaraan liittyvistä toimenpiteistä. Kokouksessaan 22.9.2020 hallitus käsitteli myös hankintoja ja kilpailutuksia.

Kokouksen alussa puhuttiin sote-uudistuksesta. Lausuntoaika sote-lakipakettiin on päättymässä tämän viikon perjantaina 25.9.2020. Kuopion kaupunki ja useat Pohjois-Savon kunnat ovat nyt käsitelleet lausuntojaan lakipakettiin valtuustoissaan, ottaen samalla kantaa siihen, pitäisikö Itä-Savon alueen kuulua Pohjois- vai Etelä-Savon sote-maakuntaan. Kuntien päätökset ovat syntyneet äänestysten jälkeen.

– Äänestämällä saadut päätökset kertovat siitä, että asia on selkeästi puoluepoliittisesti jakautunut. Sosterin kannalta tärkein taho, eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, jätti puolestaan kokonaan ottamatta kantaa siihen, mihin sote-maakuntaan Itä-Savon alueen tulisi kuulua. Tämä ja muut päätökset antavat ministeriölle hyvin tilaa päättää asiassa haluamaansa suuntaan, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoi.

Sosterin alue on lakiluonnoksessa sijoitettu osaksi Pohjois-Savon tulevaa sote-maakuntaa.

– Me olemme tähän tyytyväisiä, eikä tiedossa ole, että ministeriö olisi mitenkään perusnäkemystään tästä muuttanut, Nousiainen sanoi.

Sosteri varautuu päätöksentekoon koronaviruspandemiassa

Kuntayhtymähallitus päätti, että Sosterissa tartuntatautilan 58 §:n mukainen tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin on kuntayhtymähallitus.
Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, eli jatkossa Sosterin kuntayhtymähallitus, päättää toimialueellaan mahdollisista toimintojen rajoittamisista. Näin tapahtuu tilanteessa, kun laajaa tartunnanvaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa.

Toiminnan rajoittamista koskevissa päätöksissä tehdään yhteystyötä Aluehallintoviraston kanssa. Kuntayhtymän hallintosääntöä täydennetään tämän toimivallan osalta seuraavassa hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa.

Vammaisten, kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hankinta etenee

Sosterilla on omana toimintana vain kehitysvammaisille tarkoitettua tehostettua palveluasumista. Muut vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut hankitaan ostopalveluina. Tavoitteena on, että asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava, riittävä ja tarkoituksenmukainen palveluasumisen muoto omalla seutukunnalla. Kilpailutettavat tuotteet ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Kuntayhtymähallitus päätti muutamista periaatteellisista asioista, jotta tarjouspyyntö saadaan viimeisteltyä ja kilpailutus käynnistettyä.

Alueellisen tietojärjestelmän käyttöönotto sosiaalihuollossa

Sosterin alueella on tällä hetkellä kolme erillistä sosiaalihuollon tietojärjestelmää. Järjestelmien määrä lisääntyi, kun Rantasalmi ja Sulkava alkoivat myös hankkia sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät Sosterilta. Yksi yhteinen järjestelmä tuo useita hyötyjä, kuten yhtenäiset toimintamallit, saman teknisen käyttöympäristön ja tukipalvelun, yhteisen Kanta-liitäntäpisteen ja sähköiset asiointikanavat.

Sosterin sosiaalihuollon tietojärjestelmänä on käytössä yksilö- ja perhehuollon Effica (Ypheffica). Toimittajan kanssa on käyty neuvotteluita Sosterin käytössä olevan järjestelmän laajentamisesta. Kustannukset kokonaisuudelle ovat yhteensä 715 928 euroa, alv 0 %, jakautuen 4 vuoden ajalle. STM:n rahoituksella katetaan kustannuksista n. 120 000 euroa. Kuntayhtymähallitus päätti hyväksyä Ypheffica -tietojärjestelmän hankinnat.

Röntgen-kuvaukseen uusi suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto

Sosteri on järjestänyt tarjouskilpailun radiologian yksikölle hankittavasta suoradigitaalisesta natiivikuvauslaitteistosta. Laiteella otetaan röntgen-kuvia luustosta, keuhkoista, vatsan alueelta tai hampaistosta ja ne ovat suoraan digitaalisesti hyödynnettävissä. Hankinnalle on varattu määräraha vuoden 2020 investointimäärärahoista.

Kuntayhtymähallitus päätti, että suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto hankintaan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Imagen Oy:ltä. Hankittavan laitteiston hinta on 199 000 euroa (alv 0 %).

Kokouksen pöytäkirja
https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202046

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333