Sosterin kuntayhtymähallitus kokoontui 22.5.2018.  Hallitus päätti, että Sosteri lähtee mukaan perustamaan Itäistä syöpäkeskusta. Hallitus sai myös katsauksen vuoden 2018 talousarvion tasapainottamiseen.

Kuntayhtymähallitus päätti, että Sosteri lähtee mukaan perustamaan Itäistä syöpäkeskusta (FICAN East). Keskus on yksi viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, joista kukin toimii omalla erityisvastuualueellaan. Itäinen syöpäkeskus toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Keskuksen ydintehtävänä ovat hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja hoitojen alueellisen tasa-arvoisuuden vahvistaminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistaminen.   Alueelliset keskukset tekevät yhteistyötä toimintaa kansallisesti koordinoivan kansallisen keskuksen (FICAN) kanssa.

Talouden tasapainottamista käytiin läpi

Sosterissa on aloitettu talouden tasapainottamisen toimenpiteitä vuoden 2018 alussa. Tavoitteena on vuoden 2018 talousarviossa pysyminen. Tilannetta raportoidaan kuntayhtymähallitukselle kuukausittain. Kriittisen tarkastelun alla ovat mm. avoimien tehtävien täyttö, koulutus- ja matkakustannukset, pienhankinnat ja investoinnit. Tulosaluejohtajat vastaavat tulosalueensa kustannuksista.

Henkilöstöä on ohjeistettu ajantasaiseen vuosilomien ja säästölomien pitämiseen, sillä tämä vaikuttaa kuntayhtymän tuloksen toteumaan. Lisäksi maakuntavalmistelun yhteydessä on tiedotettu, että pitämättömät vuosilomat, säästölomat, lisä- ja ylityöt, saldovapaat ja työaikapankkivapaat tulisi pitää 31.12.2019 mennessä. Asiaa on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. Työnantaja linjaa vuosi- ja säästölomista seuraavaa:
– Ansaitun lomavuoden vuosilomista voi jättää 31.12. jälkeen pidettäväksi korkeintaan 8 päivää ja ne on pidettävä 30.4. mennessä.
– Uuden loman määräytymisvuoden vuosilomia voi aloittaa pitämään jo 1.1. alkaen.
– Säästölomissa tavoite on, että pitämättömät säästölomat pidetään vuoden 2019 loppuun mennessä, eikä uusia säästölomia ei enää saa syntyä.

Kuntayhtymähallitus rohkaisi henkilöstöä kertyneiden lomien pitämiseen ja päätti ohjeistaa esimiehet ja henkilöstön mainitulla tavalla.

Sosterin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeistus päivitetään

Hallitus päätti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden ja ohjeistuksen päivittämisestä, ja että kuntalain mukaisesti perusteet viedään kuntayhtymävaltuustoon päätettäväksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskee kaikkia sairaanhoitopiiriin ja sen konserniin kuuluvia toimielimiä ja tilivelvollista johtoa. Sisäinen valvonta edistää tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Kokouksen kaikki asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182641

Lisätiedot
Ari Silvennoinen, kuntayhtymähallituksen varapuheenjohtaja, p. 0400 741 839
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333