Kuntayhtymähallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 23.1.2018 mm. markkinaoikeuden päätöstä lääkäripalvelujen hankinnasta. Lisäksi päätettiin johtajaylilääkärin sijaisista. 

Sosterin, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan markkinaoikeuden päätöstä lääkäripalvelujen järjestämisestä.  Markkinaoikeus on antanut 11.12.2017 päätöksen, joka kumoaa Sosterissa aiemmin tehdyn hankintapäätöksen, ja kieltää panemasta sitä täytäntöön. Hankintapäätös koskee päivystyspoliklinikan yleislääkäripalvelujen sekä konservatiivisten alojen sairaalapäivystyksen lääkäripalvelujen hankintaa.

– Sinällään tarjouskilpailussa ei ollut tehty mitään laitonta tai väärää, vaan kyse oli yksityiskohdan tulkinnasta. Tilanne ei näy potilaille mitenkään, ja uusi tarjouskilpailu järjestetään ensi tilassa, tarjouskilpailusta vastannut, ylilääkäri Jaana Luukkonen totesi hallitukselle.

Hallitus päätti järjestää uuden tarjouskilpailun markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti. Väliaikaista järjestelyä koskeva sopimus Sosterilla on MedGroup Oy:n kanssa ja sitä jatketaan, kunnes uuteen kilpailutukseen on saatu lainvoimainen päätös.

Johtajaylilääkärin sijaisjärjestelyt

Sosterin kuntayhtymäjohtaja ja johtajaylilääkäri Panu Peitsaro on vuoden 2018 alusta alkaen toiminut myös muutosjohtajana maakunta- ja soteuudistuksessa. Muutosjohtajana hänen vastuulleen kuuluu julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto ja sen valmistelu uudessa maakunnassa.

Peitsaron muutosjohtajan tehtävän vuoksi Sosterin johtajaylilääkärin tehtäviä on vuoden alusta saakka hoitanut hänen sijaisensa, ylilääkäri, kardiologi Jaana Luukkonen. Kokouksessaan 23.1.2018 Sosterin hallitus nimesi vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkosen sijaiseksi perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin Veikko Karvasen.

– Panun työaika kuluu vahvasti maakuntauudistuksen ja tulevan liikelaitoksen valmistelussa. Jaana puolestaan tekee edelleen jonkin verran myös kliinistä työtä. Tämän vuoksi on hyvä, että sijaisjärjestelyt ovat kunnossa, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Johtajaylilääkärille kuuluvat erikoissairaanhoitolain mukaisena vastuulääkärinä toiminen sekä lääketieteellisestä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta vastaaminen.

Hallitus perehtyi myös Islabin toimintaan toimitusjohtaja Kari Punnosen kertomana ja päätti myös mm. sairaanhoitopiirin vakuutusten hankinnasta. Kaikki kokouksen asiat pöytäkirjassa liitteineen osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182636

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333