Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus päätti käynnistää selvityshankkeen siitä, voisivatko Sosterin jäsenkunnat liittyä erikoissairaanhoidon osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi.

Päätös ei tässä yhteydessä käsittele Sosterin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä. Sosteri ostaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä vuosittain Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (KYS) vaativaa erikoissairaanhoitoa 11 miljoonalla vuodessa.

– Haluamme haluaa selvittää, mitkä olisivat yhteistyön hyödyt potilastyön, jäsenkuntien ja Sosterin osalta, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Nousiainen toivoo, että selvityksessä annettaisiin myös viitteitä siitä, miten perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden palvelut tullaan jatkossa järjestämään ja miten kuntien peruspääomat tässä yhteistyössä muodostuvat.
Tavoitteena on myös yhtenäisyyden vahvistaminen KYSin erityisvastuualueella ja Savonlinnan alueen palveluiden kehittäminen.

– Sosterin reunaehtona on, että Savonlinnan keskussairaalassa säilyvät perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon yhteispäivystysyksikkö, elektiivinen eli ennalta suunniteltu kiireetön kirurgia sekä invasiivinen kardiologia, mikä tarkoittaa muun muassa sydämen varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Peitsaron mukaan muu paikallinen erikoissairaanhoidon palvelurakenne optimoidaan väestön palvelutarpeen mukaan, jolloin palvelutarjonnan laajentaminen voi tulla kyseiseksi tietyillä erikoisaloilla. Selvityksen on tarkoitus valmistua jäsenkunnille käsiteltäväksi syyskuun 2019 loppuun mennessä. Kyseessä olisi tässä muodossaan molemmissa piireissä kuntien välisen perussopimuksen muutos. Sosterin jäsenkunnat ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.
Kuntayhtymähallitus myös valtuutti kuntayhtymäjohtajan hankkeen valmisteluun tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Linkki kuntayhtymähallituksen pöytäkirjaan

http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192835