Sosterin hallitus päätti kokouksessaan 13.3.2019 kuntayhtymän ja jäsenkuntien perussopimuksen muutosehdotuksesta. Muutosehdotus lähtee nyt Sosterin jäsenkuntiin päätettäväksi. Kirjauksella on merkitystä tulevalla vaalikaudella sote-palvelujen uudelleen järjestelyssä, mutta myös osana Sosterissa valmisteilla olevaa erikoissairaanhoidon ulkoistusta.

– Puheenjohtaja Pekka Nousiaisen mukaan asia on tärkeä tilanteessa, jossa valtakunnallisesti kaikki poliittiset puolueet ovat yksimielisiä siitä, että sote-uudistusta tulisi jatkaa seuraavalla vaalikaudella. Sosteri varautuu uudistukseen kokoamalla palvelut järjestämisvastuun piiriin, jolloin Sosterissa olisi koottuna saman järjestämisvastuun alle koko sote-palvelujärjestelmä.

Perussopimuksen muutoksen taustalla on myös voimassa oleva rajoituslaki. Laki rajaa ulkoistuksen tai yhtiöittämisen koskemaan maksimissaan 30 prosenttia sairaanhoitopiirin järjestämisvastuun alaisesta toiminnasta.

Sosterilla on nykyisessä perussopimuksessa järjestämisvastuu erikoissairaanhoidossa ja tuottamisvastuu erillisen sopimuksen mukaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Kuntayhtymähallitus päätti esittää jäsenkunnille, että Sosterilla olisi jatkossa myös järjestämisvastuu perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Sosterissa on tavoitteena toteuttaa erikoissairaanhoidon kilpailutus kevään 2019 aikana.

Lisätietoja

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301

Linkki kokouksen pöytäkirjaan http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192814