Sosterin hallitus käsitteli kokouksessaan keskittämisasetukseen liittyvää työnjakoa. Lisäksi listalla olivat muun muassa talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje ja kehys sekä tarkastuslautakunnan raporttiin annettava selvitys. Kuntayhtymähallitus kokoontui 12.6.2018.

Kuntayhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Kys-erva) erikoissairaanhoidon järjestämissopimukseen kirjataan Etelä-Savon sairaaloiden osalta työnjaoksi seuraavaa: Keskittämisasetuksen 7§ sisältyvistä toimenpiteistä primaari tekonivelkirurgia tuotetaan jatkossa Savonlinnan keskussairaalaan keskitettynä ja selkä-, syöpä- ja vaativa päivystyskirurgia keskitetään Mikkelin keskussairaalaan. Tämä periaate edellyttää, että edellä mainittu työnjakomalli toteutuu kokonaisuutena ja että se saa molempien sairaanhoitopiirien yhtäpitävän hyväksynnän. Muiden erikoisalojen osalta ei ole tässä vaiheessa tarpeen tehdä muutoksia aiempaan työnjakoon nähden.

– Sosterissa näemme, että Essoten meille aiemmin tarjoamaa selkä- ja rintakirurgiaa ei ole järkevää keskittää pienempään sairaalaan leikkausten sisältämien isojen komplikaatioriskien vuoksi. Sen sijaan Savonlinnassa on erinomaiset lääketieteelliset edellytykset ennalta suunnitellun tekonivelkirurgian laajentamiselle. Vastineeksi Sosteri tarjoaa Essotelle syöpä- ja selkäkirurgiaa sekä päivystyksessä tehtävää kirurgiaa. Tämä linjaus on yhtäpitävä ministeriön näkemyksen kanssa, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen totesi.

Hallitus hyväksyi järjestämissopimuksen liitteineen edellä mainituilla kirjauksilla ja esittää sitä kuntayhtymävaltuustolle hyväksyttävästi kesäkuussa 2018.

– Ensisijaisesti meillä on halu löytää ratkaisu keskittämisasetukseen muiden julkisten toimijoiden kanssa. Jos yhteistä tahtotilaa ei löydy, tarvittaessa käymme neuvotteluja yksityisten kanssa, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Kuntayhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että kirurgista toimintaa jatketaan nykyisessä laajuudessaan toistaiseksi, ja että edelleen käydään työnjakoneuvotteluita asetuksen piirissä olevasta toiminnasta. Päivystys- ja keskittämisasetus tulivat voimaan 1.1.2018 ja keskittämisasetuksen siirtymäaika päättyy 30.6.2018.

Sosteri ja Essote ovat neuvotelleet keskittämisasetukseen liittyvästä työnjaosta syksystä 2017 lähtien. Neuvotteluiden tavoitteena on ollut tasapuolinen työnjako, maakunnan molempien keskussairaaloiden päivystysten säilyminen ja edelleen suotuisa vaikutus tulevan maakuntarakenteen valmisteluun Etelä-Savossa.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje ja kehys

Kuntayhtymähallitus hyväksyi valtuuston käsiteltäväksi ohjeen ja aikataulun vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman laatimiseksi.  Tulevan talousarvion ja -suunnitelman laadinnan pohjana on vuoden 2017 tilinpäätöksen taso, mihin nähden varaudutaan 1,5 prosentin kasvuun.

Valmistelussa huomioidaan mm. hoitotakuu ja kuntalaisten subjektiiviset oikeudet hoitoon ja palveluun. Säästöjä haetaan omasta toiminnasta palvelutasotavoitteiden antamissa raameissa.

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Hallitus päätti antaa selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomukseen kuntayhtymävaltuuston käsiteltäväksi.  Selvityksissä käsitellään mm. taloudellisten ja strategisten tavoitteiden toteutumista sekä ruoka- ja kiinteistöhuoltoon liittyviä asioita.

Tarkemmat tiedot ja kokouksen kaikki asiat liitteineen pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182642

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333