Kuva: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n alustava havainnekuva uudisrakennuksesta.

Kuntayhtymähallitus tutustui kokouksessaan 23.4.2019 perusterveydenhuollon uudisrakennushankkeen tämän vaiheen suunnittelutilanteeseen ja lähetti hankkeen eteenpäin urakkalaskentaan. Hallitus päätti myös irtautua Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetämästä asiakas- ja potilastietojärjestelmä kilpailutuksesta. Sosterissa tarve uudelle järjestelmälle on vähentynyt maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua.

Savonlinnan keskussairaalan yhteyteen rakentuva perusterveydenhuollon uudisrakennus vahvistaa Sosterissa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatiota entisestään.

– Uudisrakennukseen sijoittuva henkilökunta on saanut vahvasti vaikuttaa asioihin ja suunnittelu on tehty huolella tulevat tarpeet huomioiden. Hallituksen oli hyvä hyväksyä pääpiirrustukset eteenpäin urakkalaskentaan, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Urakkalaskenta tarkoittaa, että rakennus-, lvi-, sähkö-, ja automaatiourakoitsijoilta kysytään urakkatarjoukset asiakirjojen ja suunnitelmien perusteella. Jos kaikki menee suunnitellusti, tulevat tarjoukset sisälle kesäkuun aikana, jolloin tarjousten ja laatuasiakirjojen perusteella urakoitsijat pisteytetään ja tehdään valinta. Kun valitusaika on umpeutunut, kuntayhtymähallitus hyväksyy vallinnat ja päästään urakkasopimusten tekoon.

Rakennustyöt käynnistyvät elo-syyskuun vaihteessa

Tarkoituksena on, että rakennustyöt käynnistyvät elo-syyskuun aikana työmaan perustamisella, louhinnalla ja maanrakennustöillä.

– Rakennustyömaa vaikuttaa asiakasliikenteeseen ja ylipäätään kaikkeen logistiikkaan sairaala-alueella. Kesän aikana valmistuvat suunnitelmat, miten liikkuminen alueella tapahtuu rakennustöiden aikana, hankkeen vetäjä, perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen sanoo.

Sairaala-alueella on jo aloitettu väistöalueiden rakentaminen asiakaspaikoitusalueille. Tieliikennejärjestelyt tehdään kesän aikana valmiiksi niin, että kaikki toimii, ennen kuin rakennustyöt elo-syyskuussa alkavat. Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta. Uudisrakennus valmistuu käyttöön loppuvuodesta 2021.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksesta irtaantuminen

Kuntayhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan irtaantumisen Sosterin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhteistyösopimuksesta sekä siihen liittyvän KL Kuntahankinnan hankintasopimuksen irtisanomisen. Hankinnan kohteena oli Sosterin ja koko Etelä-Savon maakunnan käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmäratkaisukokonaisuus.

– Nyt kun maakunnallisesti yhtenäistä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua ei välttämättä tarvita maakunta- ja sote-uudistuksen rauettua, Sosterissa on kustannustehokkaampaa päivittää nykyinen käyttöjärjestelmä Effica uuteen Life Care -versioon, vs. kuntayhtymäjohtaja Petri Juvonen sanoo.

Ratkaisuun vaikutti myös Sosterissa suunniteltu erikoissairaanhoidon ulkoistaminen tai yhtiöittäminen.

– Kun tulevan erikoissairaanhoidon kumppanin järjestelmäratkaisuista ei ole vielä tietoa, kantoja ei kannata lyödä lukkoon uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa, Juvonen sanoo.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetämään hankkeessa jatkavat edelleen mukana Essote, Siun sote ja Vaasan sairaanhoitopiiri.

Kuntayhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että Savonlinnan kaupunginvaltuusto on päättänyt valita yhtymävaltuuston jäseneksi Mikko Sairasen (Kok.) Ossi Kososen (Kok.) tilalle.

Kuntayhtymähallituksen kaikki asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192787

Lisätietoja
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Petri Juvonen, vs. kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3440
Uudisrakennuksesta: Veikko Karvanen, perusterveydenhuollon johtava lääkäri, p. 044 417 3201