Sosterin kuntayhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 17.4.2018 pääterveysaseman uudisrakennuksen projektisuunnitelman ja valitsi hankkeen rakennus- ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja LVIA-suunnittelijan. Lisäksi Sosterin ja Essoten hallitusten yhteisseminaarin tulos merkittiin tiedoksi ja työnjakoasia jäi jatkovalmisteluun.

Pääterveysaseman projektisuunnitelman mukaan uuden pääterveysaseman suunnittelu käynnistyy toukokuussa. Rakennustyöt käynnistetään toukokuussa 2019 ja kohde valmistuu syyskuussa vuonna 2021. Hankkeen projektisuunnitelmassa on esitetty hankkeen sisältö, rakennuksen sijoitus tontille, hankekustannusarvio sekä luonnospiirustukset. Luonnokset on laatinut Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja tavoitehintalaskelman Suomen controlteam. Hankkeen perustamiskustannustavoite on 20 471 000 euroa (alv 0%).

Suunnittelutyö jakaantuu arkkitehtisuunniteluun (rakennussuunnittelu ja pääsuunnittelijana toimiminen), rakennesuunnitteluun, LVIA-suunnitteluun, sähkösuunnitteluun ja pohjarakenteiden suunnitteluun.

Kuntayhtymähallitus valitsi kokouksessaan hankkeen rakennus- ja pääsuunnittelijan. Tarjouksia saatiin kahdelta yritykseltä. Hallitus valitsi pääsuunnittelijaksi korkeimman painotetun pistemäärän saaneen Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n. Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Rakennesuunnittelijaksi kuntayhtymähallitus valitsi korkeimman painotetun pistemäärän saaneen Imatran Juva Oy:n. Imatran Juva Oy:n tarjous on kokonaistataloudellisesti edullisin.

LVIA-suunnittelijaksi kuntayhtymähallitus valitsi korkeimman painotetun pistemäärän saaneen Granlund Kuopio Oy:n. Granlund Kuopio Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kokouksessa päätettiin, että myöhemmin sähkösuunnittelussa ja pohjarakenteiden suunnittelussa tehtävät viranhaltijapäätökset tuodaan kuntayhtymähallituksen tietoon.

Kuntayhtymähallitus päätti myös röntgenosastolle hankittavasta tietokonetomografialaitteesta ja radiologityöasemasta. Sosteri on kilpailuttanut hankinnan ja kuntayhtymähallitus päätti, että sopimustoimittajaksi tietokonetomografialait teen ja radiologityöaseman hankinnassa valittiin kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen tehnyt Tos fin Oy. Lisäksi päätettiin työnohjauspalveluiden hankinnan puitejärjestelystä sopimuskaudelle 1.5.2018 – 31.12.2019.
Kokouksen kaikki asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182640

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333