Kuntayhtymähallitus keskusteli päivystävän sairaalan eteen parhaillaan tehtävästä edunvalvontatyöstä ja teki päätöksiä sairaalan palveluiden turvaamiseksi. Lisäksi kuntayhtymähallitus päätti ensi vuoden osalta omaishoidontuen hoitopalkkioista ja asiakasmaksuista.

Kuntayhtymähallitus keskusteli etäkokouksessaan meneillään olevista edunvalvontatoimista.

– Päivystävän sairaalan eteen tehdään parhaillaan edunvalvontatyötä muun muassa yhdessä Savonlinnan kaupungin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa. Tuleva Etelä-Savon hyvinvointialue ja Lapin hyvinvointialue ovat Suomessa ainoat hyvinvointialueet, joilla on kaksi yhteispäivystyssairaalaa, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen sanoo.

– Kuntayhtymän edunvalvonta on ollut aktiivista ja Sosterin valtuustokin linjasi edunvalvontatavoitteet päivystävän sairaalan säilyttämiseksi Savonlinnassa yksimielisesti kokouksessaan maanantaina 13.12.2021. Näin päivitettiin jo aiemmin vahvistettu tahtotila tähän hetkeen, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi sanoo.

Sairaalan palveluiden turvaaminen

Kuntayhtymähallitus teki sairaalapalveluita turvaavia päätöksiä. Kuntayhtymähallitus siirsi toimivaltaansa välttämättömissä, sairaalan toiminnan turvaamiseksi tehtävissä hankintapäätöksissä ajalla 1.1.−31.12.2022 kuntayhtymäjohtajalle. Hallituksen päätöksellä kuntayhtymäjohtaja voi päättää 200 000−600 000 euron suuruiset, välttämättömät palvelutuotantoa turvaavat hankinnat. Vastaava käytäntö on ollut voimassa hallituksen päätöksellä myös aiemmin ajalla 23.3.−31.12.2021.

Kuntayhtymähallitus päätti myös, että anestesialääkäripalveluja ostetaan Terveystalo Julkiset palvelut Oy:ltä leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgian yksikköön sekä tehostettuun valvontaan 1.1.−31.8.2022. Kokonaiskustannukset sopimusajalta arvioiden ovat 640 000 €, alv 0 %.

Kuntayhtymähallitus päätti omaishoidontuen hoitopalkkiosta

Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee palkkioihin noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna. 1.1.2022 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat seuraavat:

  • alin maksuluokka/palkkio 423,61 €/kk
  • keskimmäinen maksuluokka/palkkio 649,51 €/kk
  • ylin maksuluokka/palkkio 912,10 €/kk
  • harkinnalla päätettävä ylin hoitopalkkio 1364,32 €/kk

Sijaishoidon palkkio on 92,97 €/vrk ja alle vuorokauden kestävä sijaishoito 46,50 €. Palvelutarve tarkistetaan asiakaskohtaisesti vuosittain ja aina omaishoidon tuen myöntämisen yhteydessä.

Hoitopalkkiot määräytyvät hoidettavan palvelutarpeen, hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan. Omaishoidon tuen piirissä oleva palvelutarve tarkistetaan asiakaskohtaisesti vuosittain ja aina omaishoidon tuen myöntämisen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2022

Valtioneuvosto on vuonna 2021 vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille vuodelle 2022.  Asiakasmaksuissa maksukatto laajenee koskemaan myös suun terveydenhuollon, terapian ja tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon asiakasmaksuja 1.1.2022 alkaen. Lisäksi omaishoidon tuen hoitopalkkioihin, perhehoidon hoitopalkkioihin, kulukorvauksiin ja käynnistämiskorvauksiin tulevat indeksikorotukset 1.1.2022.

Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteessä olevat vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Liite on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021206-9

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1