Kuntayhtymähallitus keskusteli taloudesta, päätti hankinnoista ja kommentoi Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmaa.

Hallitus käsitteli Sosterin talousarvion tilannetta ja toteumaennustetta loppuvuodelle. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat toteutumassa budjetin mukaisesti. Menopaineita on sosiaalipalveluissa, käsittäen mm. vammaishuollon, ikäihmisten palvelut ja lastensuojelun.

– Hallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Tavoite on, että koko sairaanhoitopiirin osalta pysytään budjetissa, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Kokouksessa kuntayhtymähallitus päätti yhteensä neljästä hankinnasta. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen matkojen välityspalvelu ja matkojen järjestäminen hankitaan jatkossa kokonaisuutena Etelä-Savon Taksi Oy:ltä. Hankintasopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi ja siinä on molemmin puolin kuuden kuukauden irtisanomisaika. Palvelujen käyttöönotto ajoittuu marraskuun alkupuolelle. Sopimus takaa, että Sosterin alueella taksiliikenne on käytössä vuorokauden ympäri lakien piirissä oleville yhteensä 1300 asiakkaalle.

Päivystyspoliklinikan lääkäripalvelujen (yleislääkärit ja konservatiivisten alojen sairaalaetupäivystäjät) hankinnassa palveluntuottajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Med Group Oy.
Hankintasopimus solmitaan toistaiseksi voimassaolevaksi ja siinä on molemmin puolinen kuuden kuukauden irtisanomisaika. Sopimuskauden aloitusajankohta määritellään hankintasopimuksessa.

Sosterilla on hankintasopimus muistisairaiden kuntouttavan päivätoiminnan hankinnasta Savonlinnan kantakaupungin alueella Savonlinnan Seudun Muistiyhdistyksen kanssa. Sopimus on voimassa 31.12.2018 saakka.
Hankinnassa on mahdollisuus yhden vuoden option käyttöön. Palveluntuottajan palveluun ollaan oltu tyytyväisiä. Kuntayhtymähallitus päätti ottaa sopimuksen option käyttöön ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

Sosteri on sairaalakaasujen hankinnassa mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa puitesopimuksessa. Voimassa oleva sopimus on päättymässä 2.11.2018. Sosteri on ollut tyytyväinen sopimukseen ja se on ollut tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullinen. Hallitus päätti, että sairaalakaasut 3.11.2018 alkavalla sopimuskaudella hankitaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamalla puitesopimuksella. Hankinnassa ei sitouduta etukäteen mihinkään määriin, vaan sopimuskaudella sairaalakaasuja tilataan tilaajan tarpeen mukaan.

Vaalijalan kuntayhtymä on lähettänyt 20.6.2018 Itä-Suomen sote- ja sairaanhoitokuntayhtymille lausuntopyynnön, jossa pyydetään jäsenkuntien ja tärkeiden yhteistyökumppaneiden lausuntoa Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2019-2021. Lausunnon määräaika on 17.9.2018. Kuntayhtymähallitus antoi lausunnon Vaalijalan kuntayhtymälle kehyssuunnitelmasta vuosille 2019-2021.

Kaikki kokousasiat liitteineen ovat luettavissa pöytäkirjassa osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182706

Lisätietoja

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333