Hallituksen kokouksen jälkeen luovutettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit Lea Jääskeläiselle, Päivi Laitiselle ja Esa Ruuskaselle.

Kuntayhtymähallitus keskusteli kokouksessaan 30.8.2022 Savonlinnan keskussairaalan tontin myymisestä. Lisäksi keskusteltiin Savonlinnan kaupungin Sosterilta perimien vuokrien kohtuullistamisesta loppuvuoden 2022 osalta. Kuntayhtymähallituksen kokouksen päätteeksi jaettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit.

Sosteri on suunnitellut keskussairaalan tontin myymistä Savonlinnan kaupungille osana kehitysohjelmaa, jolla haetaan säästöjä Savonlinnan kuntalaskutukseen. Keskussairaalan tontti on kooltaan 11 hehtaaria, rakennusoikeutta tontilla on 55 000 neliötä. Sosterin hallitus keskusteli aiheesta kokouksessaan.

− Tontin myynti ei ole hyvinvointialueen näkökulmasta kannatettava, koska pitkä vuokravastuu, joka myynnillä siirtyisi alueelle, heikentäisi hyvinvointialueen taloutta ja investointikykyä, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen toteaa.

Kokouksessa oli esillä myös se, että sosiaali- ja terveysministeriössä sairaanhoitopiirien ohjeistaminen on tiukentunut. Ministeriö on kehottanut vuoden vaihteessa lakkaavia sairaanhoitopiirejä pidättäytymään omaisuusjärjestelyistä.

Kuntayhtymähallitus päätti, että keskussairaalan tontin myynti ei ole enää ajankohtainen neuvoteltava asia. Härkönen kuitenkin muistuttaa, että tontin lohkominen on Sosterin näkökulmasta mahdollinen vaihtoehto edelleen.

− Savonlinnan kaupunki voisi halutessaan lohkoa nykyisestä tontista rivitalotontin, ja sen lisäksi maata, jolla on rakentamaton rivitalotontti. Tällöin kauppaa käytäisiin hyvinvointialueenkin näkökulmasta kohteesta, jota ei ole lainsäädännössä kirjatun mukaisesti luonnehdittu sairaalatoiminnalle välittömästi kuuluvaksi, Härkönen sanoo.

Sosterin hallitus totesi kokouksessaan myös, että vuokrien kohtuullistaminen on edelleen keino, jolla kaupunki voi halutessaan pienentää kuluvan vuoden kuntalaskutuksen osuuttaan.

Tontin lohkomisesta ja vuokrien kohtuullistamisesta kuntayhtymähallitus päätti, että ne käsitellään pikaisesti yhteisessä neuvottelussa Savonlinnan kaupungin kanssa. Näin ne toteutuessaan voisivat olla tämän vuoden sisällä tapahtuvia asioita. Sairaanhoitopiirit lakkaavat jo noin neljän kuukauden kuluttua, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnaston muutos

Kuntayhtymähallitus hyväksyi vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehdyt muutokset ja lisäykset esityslistan mukaisesti.

Jatkossa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetussa asumisessa ja tavallisessa palveluasumisessa sovelletaan samoja maksumääräytymisperusteita kuin jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa.

Muutos yhtenäistää maksumääräytymisperusteet Etelä-Savon hyvinvointialuetta varten. Maksumääräytymisperusteet ovat nähtävissä esityslistan liitteenä olevassa asiakasmaksuhinnastossa kohdassa 5.8.:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022285-6

Perusterveydenhuollon tulosaluejohtajan ja perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin tehtäväjärjestelyt 1.9.2022 lukien

Kuntayhtymähallitus päätti esityslistan mukaisesti, että perusterveydenhuollon tulosaluejohtajan avoimen viran hoitajana toimii 1.9.−31.12.2022 ylihoitaja Mari Teittinen. Teittinen on hoitanut viransijaisena tehtävää jo ajalla 27.5. −31.8.

Lisäksi kuntayhtymähallitus päätti, että perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin tehtäviä ajalla 1.9.−31.12.2022 hoitaa va. avoterveydenhuollon ylilääkäri Eija Huttunen. Ajalla 27.5.-31.8.2022 tehtävää on hoitanut viransijaisena ylilääkäri Esa Ruuskanen.

Perusterveydenhuollon tulosaluejohtajan tehtävä ja perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin tehtävä tulivat uudelleen järjestelyyn Veikko Karvasen jäätyä alkukesästä vuosilomalle ja eläkkeelle.

Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit jaettiin

Tilaisuudessa kunniamerkit luovutettiin seuraaville henkilöille:

ylilääkäri Esa Ruuskanen, Suomen leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkki

hoitotyön kliininen asiantuntija Päivi Laitinen, Suomen leijonan ritarikunnan ansioristi

terveyskeskusavustaja Lea Jääskeläinen, Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan mitali

Lisäksi tasavallan presidentti on myöntänyt Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkin johtajaylilääkäri Jaana Luukkoselle, joka oli estynyt osallistumaan tilaisuuteen.

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Kuntayhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames