Kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 2017 vain 0,4 prosenttia. Euroissa kasvu on noin 820 000 euroa. Kokonaisuudessaan ulkoiset kulut vuonna 2018 olivat yhteensä 185,6 miljoonaa euroa. Hyvin maltillinen kasvu on poikkeuksellinen kehitys myös muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna. 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Sosterissa kulujen kasvun pysäytys oli onnistunutta. Erittäin maltillisesta kulukehityksestä huolimatta toiminta säilyi hyvällä tasolla.

– Säästöistä huolimatta toiminta saatiin pidettyä laadukkaana ja vakaana, työpaikat säilytettiin, hoitoon pääsy parantui ratkaisevasti, eivätkä jonot kasvaneet, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Kulukehitys on poikkeuksellinen koko Itä-Suomessa, Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (erva), jossa alijäämää kertyi yhteensä kaikkiaan noin 40 miljoonaa euroa. Taloustilanne heikkeni Sosteria lukuun ottamatta kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Myös Sosterissa viime vuoteen lähdettiin hyvin vaikeassa tilanteessa. Talousarvio oli pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätös. Säästötoimet aloitettiin välittömästi vuoden alussa.

– Säästöjä tehtiin monissa eri kohteissa ja laajalla rintamalla koko henkilöstön kanssa. Investointeja karsittiin tai harkittiin uudelleen. Tietohallinnossa ja tekniikassa säästettiin. Samoin henkilöstökuluissa, sillä jouduimme pienentämään henkilöstön koulutusmäärärahoja. Lisäksi henkilöstöä kannustettiin lomien pitämiseen ajallaan, ja näin saimme lomapalkkavelkaa pienentymään. Myös lomarahan vaihtaminen vastaavaksi vapaaksi tuli mahdolliseksi koko henkilöstölle, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoo.

Erikoissairaanhoidon ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion yhteensä 683 000 eurolla, perusterveydenhuollossa alitus oli 775 000 euroa ja tukipalveluissa 1,5 miljoonaa euroa. Sosiaalipalveluissa ulkoiset kulut sen sijaan ylittyivät 2,2 miljoonalla eurolla.

– Esimerkiksi kotihoidon käyntejä oli viime vuonna noin 14 000 enemmän kuin vuonna 2017. Myös vammaisten henkilöiden asumispalvelun tarve kasvoi noin 7000 vuorokaudella, ja lastensuojelussa perhe- ja laitoshoitopäivät olivat kasvussa. Jatkossa näyttää siltä, että kotihoidon kysyntä tasaantuu, mutta paine palveluiden lisäämiseen kasvaa vammaispalveluissa ja lastensuojelussa, Pesonen sanoo.

Hyvityslasku kunnille oli 4,7 miljoonaa euroa. Sosterin hallitus päätti esittää tilinpäätöstä valtuustolle hyväksyttäväksi.

hallitus käsitteli kokouksessaan myös vuoden 2018 henkilöstöraportin

Henkilöstön määrä pieneni edellisestä vuodesta 33 henkilöllä. Koko henkilöstömäärä oli 31.12.2018 1680 henkilöä. Palkkakustannukset kasvoivat noin 1,1 miljoonalla eurolla. Palkkakustannuksiin kasvua selittää se, että viime vuonna Sosteri maksoi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti yleiskorotuksen sekä kertaerän. Henkilöstöraportti luettavissa liitteestä: http://isshp.oncloudos.com/kokous/20192786-5-1.PDF

Perusterveydenhuollon uudisrakennuksen rakentaminen alkaa keväällä

Kuntayhtymähallitus tutustui kokouksessa perusterveydenhuollon uudisrakennuksen rakentamisen suunnitelmiin. Rakentamisen on tarkoitus alkaa elo-syyskuun vaihteessa. Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta. Toiminta on tarkoitus aloittaa uudessa rakennuksessa vuoden 2022 alusta. Vanha perhepalvelukeskuksen rakennus on purettu. Rakennuksen paikalle tehdään kesän aikana parkkialue asiakkaiden käyttöön. Rakennustöistä johtuvat liikennejärjestelyt alkavat sairaala-alueella loppukesästä.

Lisätietoja
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100
Linkki kokouksen pöytäkirjaan
http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192786