Kuntayhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 13.3.2018 vuoden 2017 tilinpäätöksen.  Viime vuonna Sosterissa palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy paranivat, ollen valtakunnan kärkeä. Kunnille palautettiin tilinpäätöksen yhteydessä lähes kuusi miljoonaa euroa. 

Sosterin, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksessä ulkoiset tuotot olivat 187,9 (+4,4 %) miljoonaa euroa ja ulkoiset kulut 184,8 (+4,6 %) miljoonaa euroa. Suuri kustannuserä, henkilöstökulut, yhteensä 80 miljoonaa euroa, pysyi talousarviossa suunnitellulla tasolla. Kunnille palautettava summa oli lähes kuusi miljoonaa euroa.

– Hieno asia on se, että asiakkaat eivät ole jonoissa, vaan ovat päässeet nopeasti palveluihin. Näin myös palveluiden käyttö on ollut arvioitua suurempaa, mikä on kasvattanut tuloja – mutta toki myös kustannuksia, hallintojohtaja Saara Pesonen kertoo.

Erikoissairaanhoidossa kustannusten ylitys oli maltillinen, noin 1,4, miljoonaa euroa. Perusterveydenhuollossa ylitys oli 2,0 miljoonaa euroa. Kustannuksia ovat kasvattaneet mm. lasten taudit sekä lasten ja nuorten psykiatria. Sosiaalipalveluissa kustannusten ylitys oli suurinta, 4,1, miljoonaa euroa. Sosiaalipalveluissa kustannukset ovat kasvaneet etenkin kotihoidossa, lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.

– Kulujen kehitystä pyrittiin ennakoimaan talousarviovuoden aikana, mutta ihmisten hoidon tarvetta ei voi täysin ennustaa. Mitä pienempi kunta tai kaupunki, sitä suurempaa on myös satunnaisvaihtelu, Pesonen sanoo.

Hoivan kustannukset kasvavat tulevaisuudessa

Itä-Savon alueella väestö vanhenee nopeasti ja tämä lisää kysyntää etenkin hoivapalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan hoivan kustannukset kasvavat Etelä-Savossa 61 % vuosina 2016-2030, ja vuoteen 2040 mennessä noin 114 % (Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Savo – asiantuntija-arvio kevät 2018).

– Tulevaisuutta ajatellen erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa kustannusten kasvu tulee edelleen olemaan maltillisempaa kuin hoivassa, jossa kustannusten kasvu on suurta, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Kuntayhtymähallituksen I-varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen on tyytyväinen Sosterin toimintamallin muutokseen, jossa käyttöön on otettu prosessijohtaminen koko henkilöstön myötävaikutuksella.

– Vuoden 2017 aikana alueen väestö on saanut palveluita jonottamatta, Silvennoinen sanoo.

Kuntayhtymähallitus käsitteli kokouksessaan myös valinnanvapauden pilotointia sote- ja maakuntauudistuksessa. Hallitus päätti, että Sosteri ei lähde pilotoimaan sote-keskuksia ja suun hoidon yksiköitä, mutta on mukana asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käsittelyssä. Hallitus valtuutti kuntayhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Sosterin osalta.

Lisäksi käsiteltiin Sosterin henkilöstöraportti. Raportin mukaan sairauspäivien määrä oli Sosterissa viime vuonna 861 päivää vähemmän kuin vuonna 2016. Hallituksen 13.3. kokouksen kaikki asiat pöytäkirjassa osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182639

Lisätiedot
Ari Silvennoinen, kuntayhtymähallituksen I-varapuheenjohtaja, p. 040 074 1839
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100