Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se hyväksyy uudistetun luonnoksen Sosterin uudeksi hallintosäännöksi, voimaantulo 1.1.2020. Kuntayhtymävaltuusto kokoontuu 9.12.2019.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Sosterissa vanhaa hallintosääntöä on vuoden 2019 aikana uudistettu kaksivaiheisesti, niin, että kuntaneuvottelua ja valtuuston päätösvaltaa koskevat kysymykset on jo käsitelty 3.6.2019 yhtymävaltuustossa.

Nyt vuorossa on toinen vaihe, jossa koko uudistettu hallintosääntö käsitellään. Hallintosääntö on kokoelma määräyksiä, joiden perusteella kunnan tai kuntayhtymän hallinto järjestetään organisaation sisällä.

– Uudistettu hallintosääntö antaa laadukkaat ja tehokkaat raamit ja puitteet kuntayhtymän toiminnan toteuttamiselle, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoi.

– Hallintosääntö on uudistettu Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti ja se on nyt yhteneväinen myös muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien hallintosääntöjen kanssa, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro totesi.

Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se hyväksyy luonnoksen Sosterin uudeksi hallintosäännöksi, voimaantulo 1.1.2020. Kuntayhtymävaltuusto kokoontuu 9.12.2019.

Lisätietoja
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100

Luonnos hallintosäännöstä on pöytäkirjan liitteenä: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192886