Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus käsitteli kokouksessaan mm. talousarviomuutosta vuodelle 2020, talousarviota vuodelle 2021 ja palveluasuminen hinnantarkistuksia. Medialle järjestetään vielä keskiviikkona 25.11.2020 erillinen info Sosterin talousarviosta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021–2023.

Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen puitejärjestelyssä palveluntuottajilla on mahdollisuus esittää muutoksia palvelu-asumisen hinnoitteluun kerran kalenterivuodessa. Perusteluiksi voidaan hyväksyä esimerkiksi kohonneet palkka- tai tarvikekulut.

Vanhuspalvelulain muutos nostaa hoitajamitoitusta portaittain ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Sosterin omiin yksiköihin lakimuutos ei vielä vuonna 2021 vaikuta, koska hoitajamitoitus on jo tällä hetkellä yksiköissä vähintään vaadittu 0,55. Puitejärjestelyssä lakimuutos kuitenkin tuo lisäkustannuksia sopimuskumppaneille ja muutokset oikeuttavat hintojen tarkistukseen.

Hallitus hyväksyi vanhuspalvelulain muutoksesta johtuvat hinnantarkistukset. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen.

Vuodelle 2020 tulee talousarviomuutos

Talousarviomuutoksen tarvetta on arvioitu sekä toiminnallisista että taloudellisista syistä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittyvät tehdyn arvion mukaan. Perusterveydenhuollossa ylitys aiheutuu erityisesti koronaan varautumisesta, testauskustannuksista ja suojavarusteista. Perusterveydenhuoltoon on myös perustettu infektioasema keväällä 2020.

Erikoissairaanhoidon toimintakulujen ylityksiä tulee ostopalveluissa, erityisesti psykiatrian avo- ja laitoshoidossa.

Sosiaalipalvelujen toimintakulujen talousarvio on puolestaan alittumassa. Sosiaalipalveluiden tulosalueen sisällä esitetään talousarviota muutettavaksi, koska vuoden 2020 aikana Sosterille on sopimuksella siirtynyt hoidettavaksi Sulkavan ja Rantasalmen kuntien sosiaalipalvelujen viranomaistehtävät. Sopimukset on tehty vuoden 2020 aikana.

Talousarviomuutoksessa sosiaalipalveluista siirretään katetta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Hallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion 2020 muutosten hyväksymistä.

Hallitus käsitteli esityksen vuoden 2021 talousarvioksi

Sosterin ensi vuoden talousarvio tähtää siihen, että kulut eivät kasva vuodesta 2020. Kasvu on sallittu vain kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen palkankorotusten osalta, joiden vaikutus on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Ulkoiset kulut vuonna 2021 ovat 190,8 miljoonaa € ja kasvua vuoteen 2020 on 0,9 %. Tuotot ovat 192,9 miljoonaa €. Henkilöstökulut ovat 85,7 miljoonaa € ja palvelujen ostot 81,7 miljoonaa €.
Hallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyntää.

Medialle Sosteri järjestää keskiviikkona 25.11.2020 erillisen infon talousarviosta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021–2023. Aiheesta myös tiedotetaan silloin lisää.

Jaana Luukkosesta johtajaylilääkäri

Johtajaylilääkärin virkatehtävät on Sosterissa järjestetty pitkään sijaisjärjestelyllä. Kuntayhtymähallitus päätti, että pitkäkestoinen sijaistaminen on syytä muuttaa siten, että Jaana Luukkosen ylilääkärin virka muutetaan johtajaylilääkärin viraksi 1.12.2020 alkaen.

Johtajaylilääkäri toimii erikoissairaanhoitolain tarkoittamana vastuulääkärinä vastaten terveyden- ja sairaanhoidon johtamisesta ja valvomisesta. Lisäksi hän vastaa lääketieteellisestä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta. Johtajaylilääkärin virkaan sisältyvät Sosterissa myös erikoissairaanhoidon tulosalueen tulosaluejohtajan tehtävät.

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 3333
Saara Tavi, hallintojohtaja, 044 417 4100

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat linkistä
https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202048