Kuntayhtymähallitus käsitteli talousarvioraamin vuodelle 2022 ja talousarviomuutoksen vuodelle 2021. Uuden kuntayhtymävaltuuston aloittamista hallitus pohjusti tekemällä yhtymävaltuustolle esitykset nimitettävistä toimielimistä.

Sosterin tämän hetken taloustilanne näyttää hyvältä. Heinäkuun toteuma on ylijäämäinen (0,9 milj. €) ja ulkoisten kulujen toteuma on 61,4 %. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan Sosteri pysyy talousarviossa. Kertyvä ylijäämä palautuu jäsenkunnille kuntalaskutuksessa viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on alkanut tilanteessa, jossa valmistellaan hyvinvointialuetta. Vuoden 2022 talousarvioraami turvaa kuntalaisten palvelut.

– Vuoden 2022 talousarviolla ja -rahoituksella on keskeinen merkitys, sillä silloin määritellään Sosterin osalta hyvinvointialueelle siirtyvä rahoitus, joka luo pohjan hyvinvointialueen alkaessa sen palveluille ja toimintamahdollisuuksille. Siirtyvän rahoituksen tulee olla sen tasoinen, että se turvaa asukkaiden palvelut ja Savonlinnan keskussairaalan vähintäänkin nykyisen palvelutason yhteispäivystyssairaalana, jossa suoritetaan anestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa ja turvataan sekä yö- että päiväaikainen erikoissairaanhoito, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Vuosi 2022 on myös Sosterin viimeinen toimintavuosi itsenäisenä kuntayhtymänä.

– Tänä aikana perusterveydenhuollon uudisrakennus saatetaan valmiiksi. Muuten investoinneissa tehdään vain aivan välttämättömät, asiakkaiden ja potilaiden hoitoon liittyvät hankinnat. Toiminnan kehittämistä suunnitellaan osana hyvinvointialueen valmistelua, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi sanoo.

Kuntayhtymähallitus päätti, että vuodelle 2022 talousarvion raami on vuoden 2021 taso asian selostusosassa mainituin tarkennuksin.

Hyvät tulokset näkyvät talousarviomuutoksena vuodelle 2021

Talousarviomuutos vuodelle 2021 koskee kahta asiaa. Ensinnäkin mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidossa käynnistyy uudessa muodossa avohoito 1.10.2021 alkaen. Uudella tavalla toteutettu toiminta vaatii talousarviossa määrärahojen siirtoa tulosalueelta toiselta.

Jos aiemmin, 31.5.2021, käynnistyi uudistettu mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon osastotoiminta. Kokonaisuutena uudella tavalla organisoidun mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon ennakoidaan tuovan vuodelle 2022 noin 450 000 euron kustannussäästöt.

Toinen asia, minkä vuoksi talousarviomuutos vaaditaan, on perusterveydenhuollon uudisrakennushankkeen työvaiheiden eteneminen suunniteltua nopeammin. Tämän vuoksi vuoden 2021 määrärahaa tulee lisätä 3 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti, 27 miljoonaa euroa, ei ole ylittymässä.

Hallitus päätti esittää valtuustolle vuoden 2021 talousarvioon esitetyn talousarviomuutoksen hyväksymistä. Esitys liitteineen on nähtävissä esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Sosterin uusi valtuusto järjestäytyy alkusyksyn aikana

Sosterin nykyinen kuntayhtymähallitus työskentelee siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on järjestäytynyt ja asettaa uuden kuntayhtymähallituksen.

– Keskeistä on varmistaa, että kuntien kuntayhtymävaltuustoon tekemät jäsenten valinnat ovat lainmukaiset. Tämä vaikuttaa kokousaikatauluihin, Nousiainen sanoo.

Uuden luottamusjohdon aloittamista hallitus pohjusti esittämällä, että uusi yhtymävaltuusto aloittaessaan suorittaa muun muassa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin, valitsee tarkastuslautakunnan sekä uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtajineen.

Uuden luottamusjohdon toimikausi on 2021-2025, mutta käytännössä se jää lyhemmäksi. Uusi Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa jo 1.1.2023, jolloin nykymuotoiset kuntayhtymät lakkaavat.

Hallitus päätti myös esittää valtuustolle, että kutsu ja asialista valtuuston julkaistaan sairaanhoitopiirin virallisella ilmoitustaululla ja sanomalehdissä Itä-Savo, Rantasalmen Lehti ja Sulkavan Lehti.

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301, pekka.nousiainen@sosteri.fi

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Kuntayhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1