Kuntayhtymähallitus käsitteli Sosterin talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 kokouksessaan 21.11.2017, ja esittää niitä yksimielisesti valtuuston hyväksyttäviksi. Hallitus käsitteli myös valinnanvapauslakiin annettavaa lausuntoa. Ikäihmisten perhehoito alkaa Sosterissa hallituksen päätöksellä ensi vuonna.

Vuoden 2018 talousarvion ja vuoteen 2020 ulottuvan taloussuunnitelman pohjana on vuoden 2017 taso. Tämän lisäksi on huomioitu mm. Sosterin strategia, alueen väestörakenne ja ensi vuonna alkava pääterveysaseman uudisrakennushanke. Huomioon on otettu myös sote-uudistuksen sekä laki- ja asetusmuutosten mahdolliset vaikutukset.

– Sosterin tavoitteena ensivuodelle on nykyinen palvelutaso, sekä menestyksekkäästi sujuneen prosessien kehittämisen jatkaminen ja asiakastyytyväisen kasvattaminen. Keskussairaalaan yhteyteen rakentuva uusi pääterveysasema lisää valmistuessaan perusterveyden huollon ja sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä ja asiakaslähtöisyyttä, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Sosterin toimintatuotot ovat ensi vuoden talousarvion mukaan noin 214 miljoonaan euroa ja toimintakulut vastaavasti 210 miljoonaa euroa. Hallitus esittää talousarviota yksimielisesti valtuuston hyväksyttäväksi.

Valinnanvapauslakiesitys saa paljon risuja

Hallitus käsitteli myös lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausunto pitää antaa ministeriölle 15.12.2017 mennessä. Kuntayhtymähallitus keskusteli Sosterin lausuntoluonnoksen sisällöstä ja valtuutti kuntayhtymäjohtajan täydentämään lausuntoa tarvittaessa. Sosterin mukaan lakiesitys ei nykyisessä muodossaan turvaa palveluja.

– Erikoissairaanhoitoon asiakasseteli ei sovellu. Setelin käyttöönotto esityksen nykyisessä muodossa olisi hallitsematon prosessi niin asiakkaalle, palveluntuottajalle kuin maakunnallekin. Merkittävin riski on päivystystoiminnan rapautuminen. Esimerkiksi Sosterissa asiakassetelin piiriin tulisi arviolta puolet koko erikoissairaanhoidon toiminnoista. Riski liikelaitoksen palvelujen rapautumisesta on tällöin merkittävä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Lakiluonnoksen tavoitteet varmistaa maakunnan taloudelliset edellytykset ja asiakkaan valinnanvapaus asiakassetelillä ovat Sosterin mukaan ristiriidassa keskenään.

– Kumpi priorisoidaan tilanteessa, jossa maakunnan taloudelliset edellytykset heikkenevät? Peitsaro kysyy.

Pekka Nousiainen muistutti tarpeesta varautua yksityisten toimijoiden mahdollisiin vaikeuksiin.

– Jos yksityinen toimija joutuu esimerkiksi toiminnan keskeytykseen, julkinen puoli joutuu tällöin paikkaamaan tilanteen. Tähän varautuminen pitää laissa huomioida, Nousiainen muistutti.

Perhehoito on osa Sosterin toimintaa ensi vuodesta alkaen

Perhehoito on ikäihmisen ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa tai ikäihmisen kotona. Perhehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, joilla on muistisairauksia, iän tuomaa haurautta tai turvattomuuden tunne. Lyhytaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun ikäihminen tarvitsee tilapäistä hoivaa ja huolenpitoa. Se antaa myös omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäivien pitämiseen.

Kuntayhtymähallitus hyväksyi ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen toimintaohjeen ja päätti, että ikäihmisten perhehoito aloitetaan Sosterissa vuonna 2018 siten, että alkuvaiheessa painotus on lyhytaikaisessa perhehoidossa.

Hoidon aloittaminen on tulosta sosiaali- ja terveysministeriön meneillään olevasta kärkihankkeesta ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke 2016-2018).” Sosteri on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172613

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333