Syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan kuntayhtymähallitus käsitteli Sosterin lausunnon luonnokseen sote-lakipaketista. Kokouksessa päätettiin myös muun muassa talousarvion 2021 raamista.

Valtioneuvoston sote-uudistusta koskeva luonnos lakiesityksestä on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntoaika päättyy 25.9.2020. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin mielestä asukkaiden ja kuntien kannalta paras sote-suunta on Pohjois-Savo.

– Savonlinnan keskussairaalan palvelut voidaan turvata pidemmällä aikavälillä vain yhteistyössä Kuopion yliopistosairaalan kanssa, jolloin alueen väestön terveys- ja hyvinvointieroja voidaan kaventaa ja parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Tämä turvaa myös henkilökunnan, erityisesti lääkärikunnan saatavuuden ja täyttää ne tavoitteet, mitä valtakunnallisesti sote-maakuntauudistukselle on asetettu Itä-Savon kannalta, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen summasi.

Kuntayhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle lausuntoa hyväksyttäväksi ja valtuutti kuntayhtymäjohtajan tekemään lausuntoluonnokseen mahdolliset, tarvittavat stilistiset muutokset ennen valtuuston käsittelyä. Kuntayhtymävaltuusto kokoontuu 14.9.2020.

Tarvetta neuvottelun jatkamisella Etelä-Savon suuntaan ei enää ole

Lausuntoon liittyen kuntayhtymähallitus käsitteli myös lisäpykälän: ”Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Sosterin linjaus Savonlinnan kaupungin käynnistämiin sote-maakuntauudistus -neuvotteluihin”.

Kuntayhtymähallitus totesi, että sillä ei ole lainsäädäntövalmistelun ollessa kesken tarvetta eikä perusteita jatkaa sote-uudistusta koskevia neuvotteluja Essoten ja Mikkelin kaupungin kanssa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitusta tyydyttää sote-lakiesitys, jossa Sosterin alueen kunnat on sijoitettu Pohjois-Savon sote-maakuntaan.

Lisäpykälä on kokonaisuudessaan luettavissa pöytäkirjassa.

Savonlinnan kaupungin esittämät säästötavoitteet vuodelle 2020

Savonlinnan kaupunki on asettanut sosiaali- ja terveyspalvelumenojen leikkaustavoitteeksi 3 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle 2020. Kaupunginhallitus antoi Sosterille toimeksiannon valmistella leikkausraamin mukaiset toimenpiteet. Asiasta on käyty Sosterin ja kaupungin välinen neuvottelu 24.8.2020.

Koronasta on aiheutunut Sosterille merkittäviä lisäkustannuksia. Sosterissa on perustettu covid-teho, infektiolinja ja infektioasema sekä näytteenoton ja tartunnan jäljityksen lisäresurssointi. Drive in -näyttöönottoasemaa ollaan perustamassa parhaillaan, jotta näytteenotto saadaan vielä sujuvammaksi. Näytteitä otetaan tällä hetkellä noin 100 päivässä, enimmillään jopa 220 päivässä. Suojavarusteita on jouduttu hankkimaan huomattavia määriä.

– Pandemian hoidosta Sosterille seuraa kuluvana vuonna merkittäviä lisäkustannuksia, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro totesi.

Sosterissa varautumisen taso on ylläpidettävä koko pandemian keston ajan. Kuntayhtymähallituksen mukaan kolmen miljoonan euron suuruinen kuntalaskutuksen sopeuttaminen ei tässä tilanteessa ole mahdollista vuoden 2020 aikana. Vaikeasta koronatilanteestakin huolimatta, hallitus totesi, että tavoitteena on pysyä yhtymävaltuuston hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa.

Talousarvioraami vuodelle 2021

Sosterin vuoden 2021 talousarvion raami pohjautuu vuoden 2020 talousarviotasoon. Lisäksi otetaan huomioon henkilöstökustannusten kasvu, mikä on vuoteen 2020 verraten 1,1 miljoonaa euroa KVTES-korotusten mukaisesti. Koronapandemian vaikutukset näkyvät Sosterin taloudessa jo nyt 2020. Sosterissa on jouduttu supistamaan merkittävästi ennalta suunniteltua eli elektiivistä toimintaa, mikä vaikuttaa myyntituloihin. Lisäksi ja pandemia voi huonontaa kuntayhtymän taloudellista kehitystä ensi vuonna, mikä on riskinä otettava huomioon myös vuoden 2021 talousarviossa.

Kuntayhtymähallitus hyväksyi ulkoisten kulujen raamiksi yhteensä 190 761 680 euroa. Raamissa on kasvua vuoden 2020 talousarvioon 0,8 % ja tilinpäätökseen 2019 nähden 0,9 %.

Asiasta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, puheenjohtaja, 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 3333
Saara Tavi, hallintojohtaja, 044 417 4100