Päätöksiä kokouksessa tehtiin myös vammaispalvelukuljetuksista.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro on 30.12.2020 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa kuntayhtymäjohtajan virasta. Sosterin hallitus merkitsi Peitsaron ilmoittaman irtisanoutumisen tiedoksi ja päätti saattaa sen kuntayhtymävaltuuston tietoon. Palvelussuhteen viimeiseksi päiväksi on sovittu 31.1.2021.

Hallitus julisti kuntayhtymäjohtajan viran haettavaksi. Hallintojohtaja Saara Tavi toimii kuntayhtymäjohtajan sijaisena 1.2.2021 alkaen siihen asti, kunnes virka täytetään. Johtajaylilääkärin virassa toimii Jaana Luukkonen.

Hallitus päätti vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen omavastuuosuuksista

Sosteri tuottaa kaikki sosiaalipalvelut Savonlinnan kaupungille ja Enonkosken kunnalle. Kuntayhtymähallitus päätti, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen omavastuuosuudet määräytyvät 1.3.2021 alkaen erillisen omavastuutaulukon mukaisesti.

Muutoksen myötä vammaispalvelukuljetusten omavastuuosuudet eivät ylitä millään alueella joukkoliikenteen kertamaksuhintaa.

Asiasta enemmän pöytäkirjassa, jossa myös linkki omavastuutaulukkoon ”Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin matkoihin sovellettava omavastuutaulukko 1.3.2021 alkaen”: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021100-5

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301
Matkojen omavastuuosuuksista: Jorma Hongisto, tulosaluejohtaja, Sosteri, 044 417 5050