Kuntayhtymähallitus kokoontui 28.6.2018 kuntayhtymävaltuuston 26.6.2018 täytäntöönpanokokoukseen. Asialistalla olivat myös työhyvinvointi ja työsuojelu. Lisäksi kuultiin Kevan asettamaa selvitysmiestä työterveyshuollon palveluiden järjestämisestä sote-uudistuksen myötä.

Hallitus totesi kokouksessaan, että yhtymävaltuuston kokouksessa 26.6.2018 tehdyt päätökset ovat lainmukaiset ja ne voidaan panna täytäntöön.

Kuntayhtymähallitus hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman

Toimintaohjelmassa tarkastellaan rooleja ja vastuita työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Työsuojelun edistäminen työpaikalla tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Muita keskeisiä toimijoita ovat työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet sekä työterveyshuolto. Ennen hallituksen käsittelyä ohjelma on käsitelty Sosterin henkilöstöjärjestöjen ja yhteistyötoimikunnan kanssa.

Hallitus hyväksyi työhyvinvoinnin toimintaohjelman

Hallitus hyväksyi myös työhyvinvointiohjelman. Työhyvinvointia edistämällä Sosteri haluaa olla kilpailukykyinen työnantaja ja turvata työvoiman saannin myös tulevaisuudessa. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen sekä hyvä henkilöstöjohtaminen parantavat työnimua, työilmapiiriä ja työhön sitoutumista. Työhyvinvoinnin edistämiseksi Sosteri on asettanut tavoitteita erityisesti neljälle osa-alueelle, nämä ovat muutoksenhallinta, esimiestyö ja yhteisötaidot, viestintä, terveyden ja työkyvyn edistäminen. Ennen hallituksen käsittelyä ohjelma on käsitelty Sosterin henkilöstöjärjestöjen ja yhteistyötoimikunnan kanssa.

Sosteri kuuli Kevan asettamaa selvitysmiestä valtakunnallisesta työterveysyhtiöstä

Sote-uudistuksen myötä vastuu lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä siirtyy maakunnille. Maakunnan liikelaitos ei kuitenkaan voi enää tarjota kunnille ja kuntayhtymille sairaanhoidollisia työterveyspalveluita vaan kuntien ja kuntayhtymien on kilpailutettava henkilökuntansa työterveyshuolto.

Kokouksessaan hallitus kuuli Kevan asettamaa selvitysmiestä Samuli Salanterää valtakunnallisesta yhtiöstä, jota ovat perustamassa kunnat, sairaanhoitopiirit ja Keva. Yhtiön tavoitteena olisi tuottaa laadukkaita työterveyshuollon palveluja in-house toimintana omistajilleen.

Hallitus päätti kokouksessaan, että Sosteri seuraa sitoumuksetta tilanteen kehittymistä, ollen mukana jatkoneuvotteluissa. Mahdollisesta mukaan lähdöstä päätetään erikseen. Hallitus nimesi edustajaksi neuvotteluihin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaron, varahenkilöksi nimettiin perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen.

Kokouksen kaikki asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182690

Lisätietoja:
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333