Kuntayhtymäjohtaja ja puheenjohtajat
Kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sairaalan pihalla kokouksen jälkeen.

Sosterin kevätkauden viimeisessä hallituksen kokouksessa seistiin tukevasti Pohjois-Savon suunnan takana ja käsiteltiin viimeiset lista-asiat ennen lomakautta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin hallituksen kokouksessa vedettiin aluksi yhteen tilannetta, jossa kesälomille ollaan jäämässä. Nyt sotelakipaketti on lähtenyt lausunnolle ja lausuntoaika kestää 25.9. saakka. Tavoiteaikataulun mukaan eduskunta käsittelee hallituksen esityksen tämän vuoden loppuun mennessä.

Sosterin tahtotilana on olla osana Pohjois-Savoa. Pohjana tälle ovat sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien valtuustojen päätökset. Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen korosti, että sairaalan säilymisellä on aluetaloudelle suoraan noin 500 työpaikan vaikutus ja sen päälle noin 600 terveydenhoitoalan opiskelijan vaikutus.

– Kun kyseessä ovat ostovoima ja verotulot, niin isosta asiasta on kysymys. Julkisuudessa on puhuttu paljon esimerkiksi aluekehitysrahoista, mutta niiden vaikutukset ovat aina kertaluontoisia. Kyllä elinvoima tulee pysyvistä työpaikoista, Nousiainen sanoi.

– Pohjois-Savon suunta on meille elintärkeä myös lääkäritilanteen takia. Pohjois-Savossa on lääkäreiden perustutkinto- ja erikoistumiskoulutus ja lääkäreiden määrä on huomattavasti suurempi. Tämä avaa meille mahdollisuuden rakentaa sekä hoitoketjuja että henkilöstölle urapolkuja, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoi.

Pohjois-Savon suunnan puolesta tehdään parhaillaan uudistuksia myös Sosterin tukipalveluissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut on jo maaliskuussa ulkoistettu Monetra Pohjois-Savo Oy:lle. Perustietotekniikka-palvelujen selvittäminen Istekki Oy:n on aloitettu helmikuussa 2020. Apteekin, ravintohuollon, materiaali- ja laitoshuollon sekä tekniikan selvitysten tekeminen aloitetaan elokuussa 2020.

Kuntalaskutushinnaston 2020 muutos

Koronapandemian vuoksi suoritemäärät ja tätä kautta Sosterin tulot ovat erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa vähentyneet maaliskuusta alkaen. Kuntalaskutus oli 30.4.2020 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verraten 3,8 miljoonaa euroa (6,4%) matalampi.
Vajeen kuntoon saamiseksi kuntayhtymähallitus päätti muuttaa vuoden 2020 hinnastoa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käynti- ja hoitopäivähintoihin tehdään 5 % korotus. Hinnat muuttuvat myös kotihoidossa. Säännöllisen kotihoidon kuukausihinta nousee Savonlinnasta 1070 eurosta 1 145 euroon ja Enonkoskella 1 125 eurosta 1 355 euroon. Enonkoskella palveluasumisessa Koskenhelmessä asumispäivän kuntahinta on ollut 126 euroa. Tämä nousee 142 euroon. Kaikki hinnankorotukset ovat voimassa 1.7.2020. alkaen. Muutoksilla ei ole vaikutusta asiakashintoihin.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten matkojen välityspalvelun hinnantarkistus

Hallitus päätti hinnantarkistuksesta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten taksimatkojen välityspalvelussa 1.9.2020 alkaen. Hinnankorotus on 2,6 %. Päätös koskee Sosterin ja välityspalveluiden välinen, eikä sillä ole vaikutusta matkojen asiakashintoihin.

Henkilökohtaisen avun perusteet

Sosterin vammaispalvelun työntekijät ovat yhdessä valmistelleet ja laatineet henkilökohtaisen avun perusteet päätöksenteon tueksi ja yhdenmukaistamiseksi. Asiakirja vahvistaa asiakkaiden tasavertaisuutta päätöksenteossa ja se on luettavissa esityslistan liitteenä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202025-8

Attendo Puruveden Helmen palveluasumistoiminnan siirtyminen Attendo Jouhenjoen palvelutaloon

Sosteri hankkii Attendo Puruveden Helmi Oy:lta puitesopimuksella vanhusten tehostettua ja vaativaa tehostettua palveluasumista. Attendo Oy on esittänyt Sosterille, että Puruveden Helmen palveluasumistoiminta siirrettäisiin uusiin Attendo Jouhenjoen palvelutalon tiloihin, jotka on saneerattu entisen Kerimäen vanhainkodin tiloihin.

Uusissa tiloissa asukkaiden huoneet, yhteiset tilat ja henkilökunnan sosiaali- ja toimitilat ovat suuremmat. Jouhenjoessa on myös oma ruokahuolto keittiöineen.

Asukkaiden neliövuokrat pysyvät ennallaan, mutta suurempien huoneiden ja jyvitettyjen yhteisten tilojen vuoksi kuukausivuokrat nousevat. Ne eivät kuitenkaan ylitä paikkakunnan voimassa olevaa Kela -rajaa 562,08 euroa kuukaudessa.
Hallitus päätti hyväksyä Attendo Oy:n esityksen siirrosta. Siirto ei vaikuta voimassa oleviin palveluhintoihin eikä puitesopimuksen mukaisiin ehtoihin.

Kuntayhtymähallituksen kokousajat syyskaudelle 2020

Hallitus päätti syksyn kokousajat, ne ovat nähtävissä esityslistassa: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202025-12

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, puheenjohtaja, 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, 044 417 3333

Kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames