Keskustelua hallituksen kokouksen jälkeen

Kuva: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (Kesk.), kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro ja hallituksen jäsen Auvo Kokkonen (Sdp.) keskustelemassa kokouksen jälkeen.

Talousarviomuutoksen käsittelyn lisäksi kuntayhtymähallituksen listalla olivat Sosterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitojen yhdistäminen sekä Rantasalmen ja Sulkavan sosiaalipalvelut. Hallitus kokoontui 22.10.2019.

Sosterin vuoden 2019 talousarvion toteumaa on arvioitu syyskuun tuloksen perusteella. Lisää määrärahaa tarvitaan etenkin lastensuojeluun ja asumispalveluihin, joissa asiakkaat ovat tarvinneet palveluita arvioitua enemmän. Kotihoidossa lisämäärärahaa tarvitaan henkilöstökuluihin. Osittain Sosteri kattaa vajetta määrärahoista, jotka jäävät käyttämättä muualla sairaanhoitopiirissä.

Hallitus päätti esittää valtuustolle talousarvioon 1,8 miljoonan euron lisämäärärahaa. Määrä on yhteensä 0,9 % talousarvion ulkoisista kuluista.

– Talousarvion muutos on reagointia vuoden aikana tapahtuneeseen palveluiden kysynnän kasvuun. Luvut kuitenkin kertovat, että sairaanhoitopiirissä on pystytty kohtuullisen hyvin hillitsemään paineita, joita sote-kustannusten nousulle on, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoo.

Vuoden 2019 talousennusteen toteutuessa kulujen arvioidaan kasvavan edellisvuodesta yhteensä 2,3 %.

Säästöjen saamiseksi työn alla on muutoksia toimintoihin

Sosterissa on työn alla useita toiminnallisia muutoksia, joilla haetaan hallintaa kustannuksiin, myös kuntalaskutukseen, kuluvalle ja tuleville vuosille.

– Kuntalaisten pitää saada tarvitsemansa palvelut, mutta omassa toiminnassamme pyrimme karsimaan kuluja jatkuvasti, Pesonen sanoo.

Muutosten vuoksi Sosterissa pidettiin 15.10. yhteistoimintalain mukainen henkilöstöinfo koko henkilöstölle. Lisäksi on käynnistetty erikoissairaanhoidon tulosalueella yhteistoiminta-neuvottelut. Yt-neuvotteluiden tavoitteena eivät ole irtisanomiset, vaan kulujen karsinta erilaisilla toiminnallisilla muutoksilla.

Sosterin kuluvan vuoden talouden kehitys on maltillista verrattuna esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään Essoteen, jossa ennustettu alijäämä vuodelle 2019 on 21 miljoonaa euroa. Sosterin tilinpäätöksessä ei perussopimuksen mukaan kerry yli- tai alijäämää. Kuntia on sen sijaan viime vuosina hyvitetty tilinpäätöksen yhteydessä useilla miljoonilla euroilla.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Sosterin erikoissairaanhoidon yhdistyminen

Sosterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitusten 17.6.2019 asettama selvityshanke erikoissairaanhoidon toimintojen yhdistämisestä on valmistunut. Sairaanhoitopiirien hallitukset ovat käsitelleet selvitystä jo 1.10.2019 yhteisseminaarissa, jolloin yhteisesti linjattiin, että asia viedään päätöksentekoon. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri päätti maanantaina 21.10.2019 lykätä käsittelyä, kunnes neuvottelut on koko erityisvastuualueella käyty.

Myös Sosterin hallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi erityisvastuualueen yhteisten neuvottelujen jälkeen.

– Erikoissairaanhoitojen yhdistämisvalmistelussa meillä on aikaa neuvotteluille, sillä toimintojen yhdistämisen olisi tarkoitus käytännössä alkaa vuoden 2022 alussa. Ensisijainen tavoite on nyt viedä eteenpäin sote-suuntautumisasiaa, josta jäsenkuntien päätöksiä odotamme vielä tämän kuukauden aikana, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Kun jäsenkuntien ratkaisut ovat selvillä, tarkoituksena on neuvotella ministeriön kanssa, jotta Sosteri on osallisena Pohjois-Savon sote-alueen valmistelutyössä.

Sosterin valtuusto on aiemmin päättänyt sote-valmistelusta vain Pohjois-Savon suuntaan.

Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sosiaalipalvelujen viranomaistehtävät ovat siirtymässä Sosterille

Rantasalmella ja Sulkavalla on vireillä päätöksenteko, joka siirtää sosiaalipalvelujen viranomaistehtävät Sosterille 1.1.2020 lukien.

Rantasalmen kunnalla on sopimus viranomaistehtävien hoidosta Essoten kanssa 31.12.2019 saakka. Sulkavan kunta on hoitanut sosiaalipalvelujen viranomaistehtävät omana toimintana, mutta harkitsee niiden siirtämistä Sosteriin.

Hallitus päätti viiden sosiaalityöntekijän viran ja kahden sosiaaliohjaajan viran perustamisesta Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sosiaalihuollon viranomaistehtävien hoitamiseksi.

Lisätietoja

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100

PSSHP ja Sosteri, Erikoissairaanhoitojen yhdistyminen, selvityksen loppuraportti: http://isshp.oncloudos.com/kokous/20192846-4-1.PDF
Kokouksen kaikki asiat ovat pöytäkirjassa, joka julkaistaan täällä: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1181