Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen ja vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi.

Sosterin vuoden 2022 talousarvion raamiksi esitetään vuoden 2021 talousarviotasoa, joka ulkoisten kulujen osalta on 189,1 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 0-kasvua ja kustannustason pysymistä vuoden 2021 tasolla.

Suunniteltu talouskehitys on mahdollinen, mikäli käynnissä olevat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset toteutuvat suunnitelmien mukaisesti eivätkä kustannukset muutoinkaan kasva.

Henkilöstökustannusten kehitystä arvioidaan vielä erikseen mm. sote-sopimukseen siirtymisen osalta. Talousarvioraamia valmisteltaessa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastuslaitosta koskevan sote-uudistuksen läpimeno näyttää erittäin todennäköiseltä.

– Toiminta siirtyy vuonna 2023 hyvinvointialueelle niillä resursseilla, jotka siirtyvillä organisaatioilla on ennen vuotta 2023 käytettävissä. Hyvinvointialueen rahoituksen taso on siis sen hetkinen sote- ja pelastusmäärärahojen taso. Mikäli tätä rahoituksen lähtötasoa nyt heikennetään, tarkoittaa se kuihduttavaa kehitystä tuleville palveluille ja sitä kautta koko aloittavalle hyvinvointialueelle, Sosterin vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi

Jos sote-uudistus toteutuu, Etelä-Savon tulevalla hyvinvointialueen rahoituksen lähtökohta on Sosterin, Essoten, Pieksämäen kaupungin, Vaalijalan kuntayhtymän, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä pelastuslaitoksen nykyrahoituksen taso.

– Siirtyvä rahoitus lyödään lukkoon ensi vuonna huhtikuussa. Se on sitten se taso, millä hyvinvointialueelle siirrytään. Tällä siirtyvällä rahoituksella on erittäin suuri merkitys sairaalan ja muun palvelutason turvaamisessa Etelä-Savon hyvinvointialueella, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen

Talousarvion 2022 raamia tarkennetaan tarvittaessa elokuussa, kun puolivuotistoteuma on valmistunut.

Ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2021

Uusi elintarvikelaki on tullut voimaan 21.4.2021 ja maksutaksaa tulee päivittää, jotta lainsäädännön muutokset tulevat huomioiduiksi. Lakiuudistuksen myötä mm. elintarvikevalvonnan suunnitelman mukainen näytteenotto ei ole enää erikseen maksullista. Myös alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten maksullisuuteen on tullut muutoksia – osa rekisteröidyn alkutuotannon valvonnasta on vapautettu tarkastusmaksuista, pois lukien uusintatarkastukset. Toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään puolestaan jatkossa maksu.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto on aiemmin hyväksynyt asiakkailta perittävät maksutaksat Juvan ja Puumalan osalta. Kuntayhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan maksutaksat vastaavasti jäsenkuntien osalta.

Päivitetyt maksutaksat tulevat voimaan aikaisintaan 1.7.2021.

Hallitus jatkoi tartuntatautilakiin liittyviä delegointeja 

Kuntayhtymähallituksen aiemmin tekemä delegointipäätös on ollut voimassa määräaikaisena kesäkuun loppuun. Lakia on sittemmin päivitetty ja on tarpeen jatkaa delegointeja päivitetyn tartuntatautilain mukaisesti 1.7.-31.12.2021.

Kuntayhtymähallitus päätti jatkaa tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten delegointia terveysvalvonnalle (terveystarkastajat, terveysvalvonnan johtaja) niin, että terveysvalvonta tekee tarkastuksia tartuntatautilääkärin pyynnöstä omalla toiminta-alueellaan.

Lisäksi kuntayhtymähallitus edelleen siirtää tartuntatautilain 59 c § :n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan edelleen kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tai muulle kunnan viranhaltijalle tartuntatautilain 59 d § :n mukaisesti. Päätös on määräaikaisena voimassa 31.12.2021 saakka.

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301

Saara Tavi vt. kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, 044 417 4100

Pöytäkirja: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021153