Kuntayhtymähallitus kokoontui etäkokoukseen 20.9.2022 käsittelemään suhteellisen lyhyttä asialistaa. Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun eteneminen ja palvelutuotannon aloitus 1.1. alkaen vaikuttaa Sosterissa päätöksentekoon tulevien asioiden määrään. Tästä syystä kuntayhtymähallitus myös teki linjauksen kokousten viestinnästä.

Kuntayhtymähallitus antoi kokouksessaan selvityksen kuntayhtymävaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2021. Arviointikertomukseen annettu selvitys on nähtävillä esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022290-4

Kuntayhtymähallitus päätti myös kannattaa ISLABin perussopimuksen muuttamista esityslistan liitteenä olevan perussopimusluonnoksen mukaisesti ja nimesi edustajat ISLABin liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksiin syksyn 2022 kokouksiin.

Aiheesta enemmän: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022290-5

Uusia linjauksia päätöksenteon viestintään

Kuntayhtymähallitus linjasi päätöksenteon viestinnästä. Jatkossa Sosteri tiedottaa päätöksenteon kokouksista vain, jos niissä käsitellään asioita, jotka ovat tarpeen saattaa kiireellisesti median ja asukkaiden tietoon.

-Etelä-Savon hyvinvointialueen toimeenpano etenee ja samaan aikaan Sosterissa päätettävien uusien asioiden määrä vähenee. Tämä on luonnollista, kun kuntayhtymän toiminta loppuu joulukuussa hyvinvointialueen aloittaessa palvelutuotantonsa 1.1. alkaen, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen toteaa.

Sosterin päättävien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan aina ja ne ovat luettavissa täällä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id=

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi